Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên của trường

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 35 tài liệu

0
973
lượt xem
3
download
Xem 35 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên của trường

Mô tả BST Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên của trường

Nhằm hỗ trợ tối đa việc tìm kiếm tư liệu của bạn đọc, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên của trường hay, điển hình thành bộ sưu tập. Mời bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên của trường

Đây là một trong những mẫu hay trong BST Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên của trường. Mời quý thầy cô tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN


Kính gửi: Hiệu trưởng trường CĐSP Ninh Thuận

Tên tôi là:.....................................................................Nam (Nữ)..............................
Ngày, tháng, năm sinh:................................là học sinh (sinh viên) có mã số:……...
Lớp:..............................................................Khoa:....................................................
Khoá học:…………………………………………………………………………...
Chỗ ở hiện nay: Thôn (khu phố).......................Xã (Phường, Thị trấn).....................
Huyện (Thành phố) ................................................Tỉnh............................................
Tôi viết đơn này, đề nghị nhà trường xác nhận cho tôi là học sinh (sinh viên) đang học tại trường CĐSP Ninh Thuận.

............, ngày..........tháng..........năm...........
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 


XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trường CĐSP Ninh Thuận xác nhận anh (chị)..........................................................
hiện nay đang là học sinh (sinh viên) lớp..................................Khoa..................................
khoá..................................của nhà trường./.

Ninh Hải, ngày.......tháng.......năm ……….
HIỆU TRƯỞNG 

Đồng bộ tài khoản