Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 13 tài liệu

0
531
lượt xem
1
download
Xem 13 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp

Mô tả BST Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn, biểu mẫu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp để nắm được cách viết các loại đơn, biểu mẫu đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu được tổng hợp trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp. Đồng thời, bạn cũng có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT NĂM 201
(Sinh viên hệ đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

Kính gửi: - Ông Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Đồng kính gửi: - Ông/Bà Trưởng Khoa, Viện Quản lý sinh viên

Họ và tên sinh viên………………………………………………..…………Nam (Nữ)………
Sinh ngày………………………………Tại........................................……………………………
Mã sinh viên....................................................................................................................................
Chuyên ngành....................................................................Ngành...................................................
Số điện thoại ..............................................................Địa chỉ.........................................................
Căn cứ vào Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số /QĐ-KTQD ngày /9/2012 của Hiệu trưởng về Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tôi đã đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp đợt … năm 201…, cụ thể :
1. Tính đến ………giờ…..ngày ……tháng ……năm 2012
a) Số tín chỉ đã tích lũy : ………………………………………………………………………...
b) Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học : …………………………………………...
2. Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng :
3. Chứng chỉ Giáo dục thể chất :
4. Chứng chỉ Chính trị đầu khóa
5. Khám sức khỏe :
6. Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị đình chỉ học tập năm cuối khóa :
7. Học phí và lệ phí
8. Đang học nâng điểm
Vậy, tôi làm đơn đề nghị Thầy Hiệu trưởng xét công nhận tốt nghiệp đợt …. Năm 2012
Kính đơn!

Ngày..........tháng ..........năm 20......
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Đồng bộ tài khoản