Mẫu đơn xin xét tuyển vào hệ cao đẳng

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 36 tài liệu

0
551
lượt xem
36
download
Xem 36 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin xét tuyển vào hệ cao đẳng

Mô tả BST Mẫu đơn xin xét tuyển vào hệ cao đẳng

Mẫu đơn xin xét tuyển vào hệ cao đẳng được thư viện eLib tổng hợp dưới đây sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính theo đúng quy định. Ngoài ra, trên thư viện eLib còn rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác, các bạn có thể xem trực tiếp tại website eLib.vn hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin xét tuyển vào hệ cao đẳng

Đa dạng các loại mẫu đơn hành chính dành cho ngành giáo dục tại đây như bộ sưu tập Mẫu đơn xin xét tuyển vào hệ cao đẳng sẽ giúp bạn dễ dàng và thuận tiện sử dụng khi cần. Các mẫu đơn được biên soạn theo chuẩn biểu mẫu văn bản sẽ là tài liệu hay dành cho bạn tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Họ và tên: ……………………………………………………………………………….
Ngày sinh: ………………………………… Nơi sinh: ……………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………
Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………..
Tên trường THPT (lớp 10): ……………………………………………………………
Tên trường THPT (lớp 11): ……………………………………………………………
Tên trường THPT (lớp 12): ……………………………………………………………
Khu vực: ………………………… Đối tượng ưu tiên: ………………………………
Sau khi nghiên cứu và hiểu rõ các quy định về tiêu chí và điều kiện xét tuyển của nhà trường, tôi đăng ký xét tuyển vào bậc học: • Đại học • Cao đẳng
Ngành: …………………………………………………………………………………
Mã ngành: ……………Môn đăng ký xét tuyển: …………………..............................
Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

................., ngày ..... tháng ...... năm 2015
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Đồng bộ tài khoản