Mẫu đơn yêu cầu được học lại (áp dụng cho trường hợp bị kỷ luật)

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn yêu cầu được học lại (áp dụng cho trường hợp bị kỷ luật)

Mô tả BST Mẫu đơn yêu cầu được học lại (áp dụng cho trường hợp bị kỷ luật)

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Mẫu đơn yêu cầu được học lại (áp dụng cho trường hợp bị kỷ luật). Đồng thời, các bạn còn có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác trên Thư viện Elib. Hoặc đăng nhập để tải về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần thiết.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn yêu cầu được học lại (áp dụng cho trường hợp bị kỷ luật)

Giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sử dụng các mẫu đơn cân thiết dành cho ngành giáo dục với Mẫu đơn yêu cầu được học lại (áp dụng cho trường hợp bị kỷ luật) dưới đây. Xem và download về tham khảo hoàn toàn miễn phí tại eLib.vn

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC LẠI

Kính gửi :
- Ban Giám Hiệu;
- Khoa (Viện, Trung tâm):..............................................
- Phòng TTGD&QLHSSV;
Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.
Tôi tên là :
Ngày tháng năm sinh :
Hộ khẩu thường trú :
Hiện là HSSV lớp : Mã số :
Khoa / Viện / Trung tâm:. . .

Tôi đã bị nhà Trường : • Cho thôi học • Xoá tên • Buộc thôi học
Theo Quyết định số ……………… ngày …… tháng ……năm 201
Lý do :


Nay tôi làm đơn này kính trình Ban Giám Hiệu, Trưởng Khoa / Viện / Trung tâm, phòng TTGD-QLHSSV cho tôi được tiếp tục theo học tại trường. Tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của nhà trường.
Nếu tái phạm, tôi xin chấp nhận hình thức xử lý kỷ luật cao nhất (buộc thôi học) và không có thắc mắc khiếu nại gì đến nhà trường..
Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Tp. HCM, ngày …. tháng …. năm 201…
Ý KIẾN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ và tên)

 


PHÒNG TTGD&QLHSSV                                                   BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

 

Đồng bộ tài khoản