Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
72
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học

Mô tả BST Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, mẫu văn bản trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các mẫu đơn, biểu mẫu được soạn sẵn đúng quy cách theo quy định ban hành của nhà nước trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết các mẫu đơn hoặc download về sử dụng trực tiếp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học

Giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và nắm bắt các qui định cần thiết dành cho ngành giáo dục với Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học dưới đây. Xem và download về tham khảo hoàn toàn miễn phí tại eLib.vn

TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày .......tháng....... năm 200

DỰ TRÙ CHI PHÍ THỰC TẬP MÔN HỌC

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa

- Họ và tên:........................................................................................., MSCC:
- Nội dung công việc:
+ Dạy thực tập môn học: .................................................................................
+ Lớp thực tập:................................................................
+ Số sinh viên:....................................., Số nhóm:.....................................
+ Ðịa điểm thực tập:.......................................................................................................
+ Thời gian thực tập:.từ ngày ........................................đến ngày...................................
+ Số buổi thực tập:.............................
+ Cán bộ hướng dẫn:................................................................................................
+ Tên các bài thực tập của môn học:
1.
2.
3.
4.

I PHẦN DỰ TRÙ KINH PHÍ (HÓA CHẤT, VẬT TƯ, MẪU VẬT)

TT Tên hóa chất, vật tư, mẫu vật ÐV tính Số lượng/ lớp Ðơn giá Thành tiền Tỷ lệ thu hồi (nếu có) Ghi chú
I .HÓA CHẤT
1
2
3
II. VẬT TƯ TIÊU HAO:
1
2
3
III. MẪU VẬT
1
2
3

II. CHI PHÍ TÀI XE, ÐI LẠI (Nếu có thực tập ngoài trường)
- Chi phí tiền trạm cho cán bộ:……………………………………………
- Chi phí thuê tàu xe cho sinh viên đi về của lớp thực tập:…………………………
- Chi phí thuê mướn chổ trọ:……………………………………………..
- Công tác phí của Cán bộ hướng dẫn:……………………………………….
- Chi phí bồi dưỡng cho cán bộ thuyết minh tại cơ sở thực tập:……………….
- Chi phí mua mẫu vật, vật liệu thu mẫu:………………………………………
- Chi phí thuê ghe, tàu thu mẫu vật:……………………………………………
- Tổng chi phí thực tập ngoài trường:………………………………

TỔNG CỘNG CHI PHÍ DẠY THỰC TẬP MÔN HỌC:
- Chi phí hóa chất:………………………………………………………
- Chi phí vật tư tiêu hao:……………………………………………….
- Chi phí mẫu vật:………………………………………………………
- Chi phí thực tập ngoài trường:………………………………………….

TỔNG CỘNG:…………………………………………..
(Viết bằng chữ:.........................................................................................................)

 


KHOA SƯ PHẠM                         BỘ MÔN:..............................                      Người lập dự toán

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:
- Dự trù chi phí thực tập môn học (trừ dụng cụ thí nghiệm lập dự trù riêng theo học kì) được Khoa duyệt, nhân viên PTN gửi 1 bản chính cho P.Tài vụ để tạm ứng tiền mua mẫu vật, vật liệu; 1 bản gửi cho P.QTTB để theo dõi kiểm tra và thanh toán; 1 bản COPY cho công ty, cửa hàng để cung cấp hóa chất.
- Phòng QTTB căn cứ vào kí nhận hóa đơn đối chiếu với bản dự trù thực tập, lập thủ tục thanh toán chung cho các đơn vị trong trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng bộ tài khoản