Mẫu phiếu dự giờ THPT

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 10 tài liệu

0
768
lượt xem
14
download
Xem 10 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu phiếu dự giờ THPT

Mô tả BST Mẫu phiếu dự giờ THPT

Nhằm giúp quý bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức khi viết các loại đơn, biểu mẫu liên quan quan đến thủ tục hành chính, chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập Mẫu phiếu dự giờ THPT. Các mẫu đơn, biểu mẫu văn bản trong bộ sưu tập này được trình bày theo đúng quy cách được quy định. Mời quý bạn đọc tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu phiếu dự giờ THPT

Xem và download các mẫu đơn dành cho ngành giáo dục như Mẫu phiếu dự giờ THPT tại eLib.VN hoàn toàn miễn phí. Các mẫu đơn được sưu tầm và biên soạn theo chuẩn văn phong hành chính giúp bạn tiện lợi sử dụng khi cần.

CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Châu, ngày…….….tháng………..năm 20.....

PHIẾU DỰ GIỜ

Họ và tên người dự :……….……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
Họ và tên người dạy : ……………………………………………………………………………………Năm vào ngành:……………………………
Dạy môn :…………………………………Lớp :……………………………Trường: ………………………………………………………………………………
Tên bài dạy :………………………………………………………………………………………………………………Tiết theo PPCT:……………………

I- Tiến trình hoạt động dạy và học trên lớp :

Thời gian Hoạt động dạy
của giáo viên Hoạt động học
của học sinh Nhận xét
II- Phần nhận xét đánh giá tiết dạy :
Yêu cầu về nội dung của các tiêu chí Điểm chuẩn
Nhận xét Điểm
Nội dung

 - Đúng nội dung kiến thức môn học.
- Mức độ làm chủ kiến thức, kỹ năng.
- Xác định đúng mục tiêu của bài .
- Quan điểm tư tưởng, lập trường chính trị.
2 - Cấu trúc bài giảng hợp lý.
- Nội dung đầy đủ theo PPCT.
- Rèn luyện kỹ năng cho HS.
- Cập nhật, nâng cao, mở rộng, sáng tạo.
3 - Liên hệ kiến thức bài học với thực tế thông qua tình huống, ví dụ, câu hỏi….
- Giáo dục tư tưởng , tình cảm, sự yêu thích môn học .
- Đạt được mục tiêu bài dạy
Phương pháp
 - Chọn và sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn, bài học, đối tượng học sinh.
- Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.
- Làm chủ được các tình huống sư phạm trên lớp.  - Thể hiện linh hoạt các phương pháp dạy học, phù hợp với từng nội dung của bài
- Hình thành rõ ràng các mục tiêu của từng phần, từ đó đặt vấn đề, định hướng, đưa ra chỉ dẫn rõ ràng.
- Hệ thống câu hỏi dẫn dắt HS tự tìm tòi, sáng tạo để nắm kiến thức, rèn kỹ năng.
Phương tiện
 - Sử dụng phương tiện , đồ dùng dạy học phù hợp với bộ môn, điều kiện hiện có.
- Sử dụng phương tiện, đồ dùng đúng lúc, hiệu quả.
- Kỹ năng sử dụng và khai thác các phương tiện và đồ dùng.
10 7 - Soạn giáo án đầy đủ, rõ ràng, thể hiện được nội dung hoạt động dạy- học trên lớp.
- Trình bày bảng hợp lý.
- Lời nói rõ ràng, ngôn ngữ trong sáng, tác phong chuẩn mực.
 

Đồng bộ tài khoản