Mẫu xác nhận vay tín dụng

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 3 tài liệu

0
55
lượt xem
0
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu xác nhận vay tín dụng

Mô tả BST Mẫu xác nhận vay tín dụng

Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Mẫu xác nhận vay tín dụng với mong muốn giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính một cách tốt nhất. Với những mẫu đơn này, các bạn có thể xem trực tiếp tại Website eLib.vn hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu xác nhận vay tín dụng

Hãy tham khảo mẫu đơn trích từ BST Mẫu xác nhận vay tín dụng để biết cách viết cũng như cách trình bày Mẫu xác nhận vay tín dụng theo đúng quy định các bạn nhé!

 BỘ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Số: …………..….CN/CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY XÁC NHẬN


Họ và tên học sinh (sinh viên):………………………………………………………………………………..........................
Ngày sinh:………..…/……….…/……………………..…..Giới tính: Nam: Nữ:
CMND số: ................................................ ngày cấp ............/........../................Nơi cấp: ........................................................
Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN): …….… ĐKC…………..
Tên trường: Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh (HUTECH)
Ngành học:………………………………………………………………………........................................................................................
Hệ đào tạo (Đại học, Cao đẳng, TCCN, Dạy nghề):……………………………………………..……………...
Khoá:…………………….................... Loại hình đào tạo:……………………………….............................................................
Lớp:……………………………………....Mã số HSSV:…………….………………………………………………………………
Khoa:…………………………………………………………………………..................................................................................................
Ngày nhập học:……../……../……..…. Thời gian ra trường (tháng/năm):………..../….…..…/……………..
(Thời gian học tại trường: ………….…….. tháng)
- Số tiền học phí hàng tháng:...................................đồng.

Thuộc diện: - Không miễn giảm

- Giảm học phí

- Miễn học phí

Thuộc đối tượng: - Mồ côi

- Không mồ côi

- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) ............................................................................................không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.
- Học sinh, sinh viên sau khi nhận tiền vay, nộp tiền học phí cho trường: Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh, vào tài khoản số: 102 010 000 100 452, tại Ngân hàng Công thương - Chi nhánh 1, Tp. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ….… tháng …….… năm ….………….
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN, HỌC SINH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


Đồng bộ tài khoản