Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
701
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản trong tiếng Anh

Mô tả BST Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản trong tiếng Anh

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản trong tiếng Anh. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cấu trúc, cách dùng mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản trong tiếng Anh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đấu tiên được lấy ra từ BSTMệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản trong tiếng Anh:

Cách dùng mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản trong tiếng Anh

a, Although/ Even though/ Though + clause ( mặc dù, cho dù)
Ex: Although he was ill, he wasn’t absent from school.
Although/ Though/ Even though được dùng để chỉ sự tương phản. Chúng ta không được dùng Although/ Though / Even though và But trong cùng một lúc.
Ex: Although it rained heavily, but they arrived at the airport on time.
( incorrect)

Although it rained heavily, they arrived at the airport on time.
(correct)
b, No matter: cho dù, có ý nghĩa tương tự như Although/ Though/ Eventhough.
Theo sau nó là how, what, who, where
No matter how = however no matter who = whoever
No matter what = whatever no matter where = wherever
Ex: No matter what you say, I won’t believe in that story.
= Whatever you say, I won’t believe in that story.
c, Ngoài ra chúng ta còn dùng Despite và In spite of Mặc dù) để diễn đạt sự tương phản.
In spite of + V_ing/Noun
Ex: In spite of the interesting film, she felt sleepy.
* Sau despite có hai cách dùng :
Despite + N/V_ing
Ex: Despite the bad weather, they continued to play football.
Despite the fact that + clause
Ex: Despite the fact that they played well, they didn’t win the game.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản trong tiếng Anh. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.

 

Đồng bộ tài khoản