Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
240
lượt xem
10
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong tiếng Anh

Mô tả BST Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong tiếng Anh

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong tiếng Anh. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về cấu trúc, cách dùng mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong tiếng Anh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu âầu tiên được lấy ra từ BSTMệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong tiếng Anh:

A. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

(Adverbial clause of time / Time-clause) thường được kết hợp với mệnh đề chính bằng các liên từ thời gian (conjunctions of time) sau:
When, while, as, as soon as, until/til, after, before, since, once, whenever, the moment, no sooner…than, hardly…when

B. Cách dùng mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Chúng ta có thể phân biệt cách dùng thì trong mệnh đề chỉ thời gian theo 3 nhóm sau:
1. Main clause (Present simple) + Time clause (Present simple, present progressive or present perfect)
I normally stay at hom when it rains
* Cả hai mệnh đề đều dùng thì hiện tại đơn để chỉ một thói quen ở hiện tại
He usually sings aloud when he is having a bath.
* Mệnh đề chỉ thời gian dùng với thì hiện tại tiếp diễn dùng để chỉ tính liên tục của hành động.
He only goes out for a walk after he has had dinner.
Or: He only goes out for a walk after he has dinner.
* Mệnh đề thời gian dùng với thì hiện tại hoàn thành để nhấn mạnh sự hoàn tất của một hành động.
. Main clause (Future tenses) + Time clause (Present simple or present perfect)
- I’m going to wait until you finish work
- I am going to wait until you have finished work.
- We will go until you finish work.
- We will go until you have finished work.
* Mệnh đề chính: Thì tương lai.
* Mệnh đề thời gian: có thể dùng thì hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành.
- The film will have already begun by the time we get to the cinema.
* Mệnh đề chính: Thì tương lai hoàn thành để chỉ việc gì sẽ hoàn tất trước một việc gì khác trong tương lai.
* Mệnh đề thời gian: Thường dùng với thì hiện tại đơn.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong tiếng Anh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
 

Đồng bộ tài khoản