Một số bài tập Pascal Phần mảng Tin học 11

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 1 tài liệu

0
39
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Một số bài tập Pascal Phần mảng Tin học 11

Mô tả BST Một số bài tập Pascal Phần mảng Tin học 11

Hãy đến với bộ sưu tập Một số bài tập Pascal Phần mảng Tin học 11, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay và đạt chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cần thiết trong chương trình học ở trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Một số bài tập Pascal Phần mảng Tin học 11

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của bộ sưu tập Một số bài tập Pascal Phần mảng Tin học 11 dưới đây:

1.Chèn thêm phần tử vào mảng
Mã nguồn HTML:
Program chenso;
Uses crt;
Var n,i,vtri,so:integer;
a:array[1..50]of integer;
Begin
Write('nhap so pt trong mang:');readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('nhap a[',i,']='); readln(a[i]);
end;
write('mang chua chen la: ');
for i:=1 to n do write(a[i]:6);
writeln;
write('nhap vitri va so can chen');readln(vtri,so);
for i:=n+1 downto vtri+1 do
a[i]:=a[i-1];
a[vtri]:=so;
write('mang sau khi chen: ');
for i:=1 to n+1 do
write(a[i]:6);
readln
End.

Bạn có thể tải miễn phí BST Một số bài tập Pascal Phần mảng Tin học 11 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản