Nội dung chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng (1939 - 1945)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
116
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Nội dung chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng (1939 - 1945)

Mô tả BST Nội dung chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng (1939 - 1945)

Chia sẻ với các em học sinh đang ôn thi bộ sưu tập Nội dung chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng (1939 - 1945) nhé. Có rất nhiều, không thiếu các tài liệu hay và hot được các em khóa trước tìm kiếm và đánh giá cao. Hy vọng nó sẽ giúp ích nhiều cho các em trong việc ôn luyện thi. Hãy chia sẻ cho bạn bè và những người xung quanh nhé các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Nội dung chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng (1939 - 1945)

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu Nội dung chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng (1939 - 1945):

Chủ trương chuyển hướng chiến lược của đảng ta trong thời kỳ 1939-1945: kể từ khi chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra, ban chấp hành trung ương đảng đã họp hội nghị lần thứ 6 (11.1939), hội nghị lần thứ 7(11.1940), hội nghị lần thứ 8(5.1941). Trên cơ sở nhận định khả năng diễn biến của chiến tranh thế giới thứ 2 và tình hình trong nước cụ thể ban chấp hành đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược:
+ Một là, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Ban chấp hành trung ương nêu rõ mâu thuẫn chủ yếu của nước ta đòi hỏi phải được giải quyết cấp bách là mâu thuẫn với bọn đế quốc, phát xít Pháp-Nhật. Để tập trung cho nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng, ban chấp hành trung ương quyết định tạm gác lại khẩu hiệu "đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày" thay bằng khẩu hiệu "tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và bọn việt gian cho dân nghèo"...
+ Hai là, quyết định thành lập mặt trận việt minh để đoàn kết, tập hợp lực lượng cm nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc.
+ Ba là, quyết định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và nhân dân trong giai đoạn hiện tại.
Để đưa cuộc khởi nghĩa vũ trang đến thắng lợi cần phải ra sức phát triển lực lượng. Ban chấp hành trung ương chỉ rõ việc "chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của đảng ta và nhân dân ta trong giai đoạn hiện tại". Ban chấp hành xác định phương châm và hình thái khởi nghĩa ở nước ta, còn đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng nhằm nâng cao nguồn lực tổ chức và lãnh đạo của Đảng. 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu Nội dung chủ trương thay đổi chiến lược của Đảng (1939 - 1945). Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản