Ôn tập kiểm tra đại cương Kim loại

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 3 tài liệu

0
207
lượt xem
19
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Ôn tập kiểm tra đại cương Kim loại

Mô tả BST Ôn tập kiểm tra đại cương Kim loại

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Ôn tập kiểm tra đại cương Kim loại. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Ôn tập kiểm tra đại cương Kim loại

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Ôn tập kiểm tra đại cương Kim loại dưới đây:

Câu 1: Dãy kim loại phản ứng với dd CuSO4 là :
a.Al, Cu,Na b.Al,Fe,Mg, Cu c.Na,Al,Fe,K d.Al,Na,Fe,Ag
Câu 2: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?
a.Ni + Ag+ b.Ag + Fe2+ c.Cu + Fe3+ d.Fe+ Fe3+
Câu 3:.Hoà tan 3,25 gam kim loại R hóa trị n trong dd H2SO4 dư thu được 1,12 lít khí H2 (đktc).R là:
a.Zn b.Mg c.Fe d.Ca
Câu 4:.Hoà tan 13 gam kim loại R hóa trị n không đổi trong dd HNO3 không thu được chất khí , sau đó thêm tiếp dd NaOH dư vào dd thu được 1,12 lít khí (dktc) .Tìm tên R
a.Mg b.Cu c.Zn d. Ag
Câu 5:.Cho hh ( Ag,Cu, Fe) . Để tách được Ag sao khối lượng không thay đổi người ta dùng chất gì ?
a. CuCl2 b.Fe(NO3)3 c.AgNO3 d.HNO3
Câu 6:.Cho các kim loại : K, Al,Cu,Mg. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện ?
a.K b.Al c.Cu d.Cả 3 kim loại đó
Câu 7:.Vỏ tàu biển cấu tạo bằng thép người ta gắn kim loại nào sau đây để bảo vệ , đó là kim loại nào?
a.Cu b.Pb c.Ba d. Zn
Câu 8: Khi cho Na vào dd CuSO4 thấy có hiện tượng gì xảy ra?
a.Cu màu đỏ xuất hiện b. Không có hiện tượng gì xảy ra
c.Có kết tủa trắng d. Có bọt khí bay lên và xuất hiện kết tủa màu xanh
Câu 9:.Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A,B hóa trị không đổi đứng trước Cu,không tan trong nước
Lấy m gam X cho vào dd CuSO4 dư, toàn bộ Cu sinh ra cho tác dụng dd HNO3 dư thu được 11,2 lít khí NO(đktc)
Lấy m gam X hoà tan trong dd HNO3 dư thu được V lít khí N2(đktc).Tìm V
a.2,24 lít b.3,36 lít c.0,336 lít d.0,224 lít
Câu 10: Hòa tan 10 gam hh(Mg và Fe) vào dd HCl dư thu được 1 gam khí H2.Cô cạn dd thu được bao nhiêu gam muối khan ?
a.50 b.55,5 c.60 d.60,5

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Ôn tập kiểm tra đại cương Kim loại. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản