Phân dạng bài tập Ankin

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 tài liệu

0
1.028
lượt xem
51
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phân dạng bài tập Ankin

Mô tả BST Phân dạng bài tập Ankin

Cùng tham khảo bộ sưu tập Phân dạng bài tập Ankin này các bạn nhé. BST gồm đầy đủ các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao về dạng bài tập Ankin theo chương trình Hoá học 11. Hy vọng, tài liệu này sẽ bổ ích dành cho các bạn. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phân dạng bài tập Ankin

Đây là một đoạn trích hay trong BST Phân dạng bài tập Ankin. Mời quý thầy cô tham khảo:

DẠNG BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG THẾ VỚI AgNO3/NH3

I. Phương pháp
- Chỉ có ank-1-in hoặc các chất có liên kết ba đầu mạch mới có phản ứng với AgNO3/NH3.
• Ví dụ:
CH3-C≡CH + AgNO3 + NH3 →CH3-C≡CAg↓ + NH4NO3.
CH3-C≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → không pư
CH2=CH-C≡CH + AgNO3 + NH3 →CH2=CH-C≡CAg↓ + NH4NO3.
• Tổng quát: CnH2n-2 + xAgNO3 + xNH3 → CnH2n-2-xAgx↓ + xNH4NO3.
CxHy + aAgNO3 + aNH3 → CxHy-aAga↓ + aNH4NO3.
• Chú ý:
+ Khối lượng bình đựng AgNO3/NH3 tăng bằng khối lượng ankin phản ứng.
+ Để tái tạo lại ankin ta cho ↓ phản ứng với HCl.
+ Anken và ankan không có phản ứng này.
II. Bài tập
Câu 1: A có CTPT là C7H8. A pư với AgNO3/NH3 dư thu được chất B. Biết MB – MA = 214 đvC. Viết các CTCT của A?
ĐS: C3H6(C≡CH)2 ứng với 3 CTCT
Câu 2: X, Y là hai hiđrocacbon có cùng CTPT là C5H8. X là monome dùng để trùng hợp thành cao su isopren, Y có mạch nhánh và tạo ↓ khi pư với AgNO3/NH3. Tìm CTCT của X và Y rồi viết pư xảy ra?
Câu 3: A có CTPT là C6H6. Biết rằng hiđro hóa A được hexan và 1 mol A pư với AgNO3/NH3 tạo ra 292 gam kết tủa vàng. Tìm CTCT và tên A?
Câu 4: A là ankin có tỉ khối so với oxi bằng 2,125
a)  Tìm CTPT, viết CTCT và gọi tên A?
b)  Trong các đồng phân trên đồng phân nào phản ứng với AgNO3/NH3? Viết PTHH?
Câu 5: Hỗn hợp X gồm metan, etilen, axetilen. Sục 7 gam X vào nước brom dư thì thấy có 48 gam brom pư. Cho 7 gam trên pư với AgNO3 dư trong NH3 thì thu được 24 gam kết tủa. Tính khối lượng mỗi chất trong X?
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ A cần 12,8 gam O2. Sau phản ứng thu được 16,8 lit hỗn hợp hơi (1360C; 1atm) gồm CO2 và hơi nước. Hỗn hợp này có tỷ khối so với CH4 là 2,1.
a)  Xác định CTPT của A. Viết CTCT có thể có của A.
b)   Xác định đúng CTCT của A và gọi tên A biết rằng A tạo kết tủa vàng khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3. Tính lượng kết tủa khi cho 0,1 mol A phản ứng với hiệu suất 90%.
Giải 1/ CO2 = 0,3 mol; H2O = 0,2 mol áp dụng định luật bảo toàn khối lượng tính được mA = 4 gam.
Suy ra nC = 0,3; nH = 0,4 mol và nO = 0 mol; MA = 40 đvC => A là C3H4 với 3 CTCT thỏa mãn.
2/ Vì A tạo kết tủa vàng khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nên A là ankin với CTCT là CH3-C≡CH.
Pư: CH3-C≡CH + AgNO3 + NH3 →CH3-C≡CAg↓ + NH4NO3. => m↓ = 13,23 gam. 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Phân dạng bài tập Ankin và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản