Phân dạng bài tập về Ankan

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 tài liệu

0
270
lượt xem
16
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phân dạng bài tập về Ankan

Mô tả BST Phân dạng bài tập về Ankan

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Phân dạng bài tập về Ankan trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tiện theo dõi. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn Hoá.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phân dạng bài tập về Ankan

Bộ sưu tập Phân dạng bài tập về Ankan là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Dạng 1: Viết đồng phân và gọi tên ankan
Câu 1: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C5H12 v à C6H14 lần lượt là:
A. 2 và 3 B. 3 và 4 C. 3 và 5 D. 4 và 5.

Câu 2: Ứng với CTCT sau có tên gọi là:
A. 2,2,4-trimetyl l pentan. B. 2,4-trimetyl petan.
C. 2,4,4-trimetyl pentan. D. 2-đimetyl-4-metyl pentan.
Câu 3: Ứng với CTCT sau có tên gọi là:

A. 2-metyl-3-butyl pentan B.3-Etyl-2-metyl heptan
C. 3-isopropyl heptan D. 2-Metyl-3-etyl heptan
Câu 4: Tên của ankan nào sau đây không đúng:
A. 2-metyl butan B. 3-metyl butan C. 2,2-đimetyl butan D. 2,3-đimetyl butan
Câu 5: CTCT nào sau đây ứng với tên gọi : isopentan
A. B.

C. D.

Dạng 2: Xác định số lượng sản phẩm thế halogen ( Cl , Br ) theo tỉ lệ 1:1 và dựa vào số sản phảm thế để xác định CTCT của ankan
Câu 1: Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu được một sản phẩm thế monoclo duy nhất. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:
A. pentan. B. 2,2-đimetyl propan.
C. 2-metylbutan. D. 2-đimetyl propan.
Câu 2: Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 3: Khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:
A. 2,2-đimetylbutan. B. 2-metylpentan.
C. n-hexan. D. 2,3-đimetylbutan.
Câu 4: Khi cho isopentan tác dụng với Cl2 ( as) theo tỷ lệ mol 1:1 thì số lượng sản phẩm thế monoclo tạo thành là:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
 

Thư viện eLib mong BST Phân dạng bài tập về Ankan sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản