Phân loại các chất điện li

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 tài liệu

0
98
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phân loại các chất điện li

Mô tả BST Phân loại các chất điện li

Bao gồm các tài liệu có giá trị, bộ sưu tập Phân loại các chất điện li sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập trong chương trình phổ thông. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phân loại các chất điện li

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Phân loại các chất điện li dưới đây:

 Câu 1: Sự điện li là
A. Sự phân li các chất thành các phân tử nhỏ hơn
C. Sự phân li các chất thành các nguyên tử cấu tạo nhỏ.
B. Sự phân li các chất thành ion trong nước
D. Sự phân li các chất thành các chất đơn giản
Câu 2: Chất điện li là:
A. Chất tan trong nước B. Chất dẫn điện
C. Chất phân li trong nước thành các ion D. Chất không tan trong nước
Câu 3: Dung dịch nào dẫn điện được
A. NaCl B. C2H5OH C. HCHO D. C6H12O6
Câu 4: Chất nào không là chất điện li
A. CH3COOH B. CH3COONa C. CH3COONH4 D. CH3OH
Câu 5:Cho các chất: NaOH, Na2CO3, CaCO3, CH3COONa, C2H5OH,C2H5ONa, HCl, H2SO4, BaCl2. Số các chất khi cho thêm nước tạo thành dung dịch dẫn điện là:
A. 8 B. 7 C. 9 D. 10
Câu 6: Cho các chất :NaCl (dd), KCl (rắn), Pb(NO3)2 (dd), PbSO4 (rắn), Fe (rắn), C6H12O6 (dd), nước cất.
a, Số chất dẫn điện là: A. 7 B. 4 C.3 D. 6
b, Số chất khi thêm H2O được dd dẫn điện là: A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
Câu 7: Công thức tính độ điện li là:
A. α = m chất tan / m dd B. α =n điện li / n chất tan
C. α = n điện li / mdd D. α =nchất tan /n điện li
Câu 8: Cho các giá trị (1)α = 0 (2) α = 1 (3) 0 <α< 1 (4) 0 ≤ α< 1 (5) 0 ≤ α< 1
a, Các chất điện li mạnh có giá trị α nào ?
A. (2) B. (3) C. (4) D. (5)
b, Các chất điện li yếu có giá trị α nào?
A. (1) B. (3) C. (4) D. (5)
c, Chất không điện li có giá trị α nào ?
A. (1) B. (3) C. (4) D. Đáp án khác

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Phân loại các chất điện li. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản