Phân từ trong tiếng Anh (Participles): Lý thuyết & bài tập

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
1.090
lượt xem
30
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phân từ trong tiếng Anh (Participles): Lý thuyết & bài tập

Mô tả BST Phân từ trong tiếng Anh (Participles): Lý thuyết & bài tập

Đến với bộ sưu tập Phân từ trong tiếng Anh (Participles): Lý thuyết & bài tập, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm tài liệu để phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức như: định nghĩa phân từ, cách dùng phân từ trong tiếng Anh, ... Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phân từ trong tiếng Anh (Participles): Lý thuyết & bài tập

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Phân từ trong tiếng Anh (Participles): Lý thuyết & bài tập:

 

Phân từ trong tiếng Anh (Participles): Lý thuyết & bài tập

1. Định nghĩa về phân từ ( Phân động từ - Participles )
Phân động từ là từ do động từ tạo ra và nó có đặc tính như một tính từ. Phân từ gồm 2 loại: Hiện tại phân từ và quá khứ phân từ. Hiện tại phân từ chính là động từ thêm đuôi ”-ing”. Hiện tại phân từ còn được gọi là danh động từ, được thành lập bằng cách thêm ”-ing” vào sau động từ. Quá khứ phân từ hay còn gọi là quá khứ phân từ hai của động từ, có dạng ”V-ed” (đối với các động từ có quy tắc) và các động từ nằm ở cột thứ 3 trong bảng liệt kê các động từ bất quy tắc.
2. Các dạng của Phân động từ: ACTIVE (Chủ động) & PASSIVE (Bị động)
Các dạng của Phân động từ:
ACTIVE
(Chủ động) PASSIVE
(Bị động)
a/ PRESENT ..... writing being written
b/ PAST ..... writing written
c/ PERFECT ..... having written having been written

3. Phân động từ đi cùng với tân ngữ, hoặc tân ngữ + tính từ của nó, gọi là phân động từ.
Ví dụ: Sitting at the window, he thought of his girl friend. Watching the white clouds, she felt very sad.

Phân động từ có dạng sau:
a/ Hiện tại phân từ: V-ing + phân từ: Tức là verb thêm đuôi ING vào cuối
b/ Quá phân từ : Mà được tạo thành bằng cách thêm ED vào sau Động từ thường, còn Những động từ Bất qui tắc thì phải học thuộc lòng, và Cột cuối cùng là Past Particple (PP hay P2). IRREGULAR VEBS
4. Theo luật chung:
4.1. Present Participle (Phân từ thời hiện tại):

Cách dùng của hiện tại phân từ:
• Dùng trong các thì tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm nhất định như thì hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn. học tiếng anh online
• Dùng như bổ ngữ của chủ ngữ. Trong tiếng Anh, những câu dạng S + Be + complement thì ”complement” ở đây được gọi là bổ ngữ của chủ ngữ.
• Dùng trong mệnh đề quan hệ rút gọn. ( Xem bài Giản lược mệnh đề quan hệ)
Hiện tại phân từ của động từ đều tận cùng bằng (+ING) visiting, going, ending, walking, ...
a. Nếu động từ có E câm ở cuối , ta bỏ E đi rồi mới thêm ING: work - working, drink - drinking
b. Nếu động từ ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING: cut - cutting, run - running
c. Nếu động từ có IE ở cuối , ta đổi IE thành Y rồi mới thêm ING: tie - tying, die - dying, lie - lying
4.2 Về quá khứ phân từ:
Cách dùng quá khứ phân từ:
• Dùng trong các thì hoàn thành như hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lại hoàn thành.
• Dùng như tính từ trong câu.
• Dùng trong mệnh đề quan hệ rút gọn. ( Xem bài Giản lược mệnh đề quan hệ)
4.2.2: Có quy tắc (Regular verbs).
a. Nếu động từ có E câm ở cuối, ta bỏ E đi rồi mới thêm -ING: invite - invited, smile - smiled
b. Nếu động từ ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm , ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING: rub - rubbed, stop - stopped
c. Nếu động từ có kết thúc Y, ta đổi Y thành IE rồi mới thêm ED, Vd: study - studied. carry - carried

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Phân từ trong tiếng Anh (Participles): Lý thuyết & bài tập. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản