Phản ứng cộng của ankađien

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 tài liệu

0
134
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phản ứng cộng của ankađien

Mô tả BST Phản ứng cộng của ankađien

Đến với bộ sưu tập Phản ứng cộng của ankađien, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phản ứng cộng của ankađien

Đây là một đoạn trích hay trong BST Phản ứng cộng của ankađien. Mời quý thầy cô tham khảo:

1. Lý thuyết
- Cộng hidro : CnH2n + H2 à CnH2n + 2
- Cộng halogen: CnH2n + X2 à CnH2nX2
- Cộng HA: Cộng hidro halogenua, axit sulfuric đậm đặc,…
PTTQ: CnH2n + HA à CnH2n + 1A (A là X, OSO3H, OH)
Phản ứng cộng HA vào anken không đối xứng tuân theo Quy tắc Mac – cop –nhi – côp: “ nguyên tử H ưu tiên cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấp hơn ở nối kép , A ưu tiên cộng vào nguyên tử cacbon bậc cao hơn”
2. Bài tập
Câu 1: Cho isopren phản ứng cộng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1. Số dẫn xuất monobrom (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học) thu được là
A. 6. B. 4. C. 7. D.8.
Câu 2 : Khi Crăckinh V lít butan được hỗn hợp A chỉ gồm các anken và ankan. Tỉ khối hơi của hỗn hợp A so với H2¬ bằng 21,75. Hiệu suất của phản ứng Crăckinh butan là bao nhiêu?
A. 33,33% B. 50.33% C. 46,67% D.66,67%
Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua xúc tác Ni nung nóng được hỗn hợp Y chỉ gồm 3 hiđrocacbon có tỉ khối của Y so với H2 là 14,5. Tỉ khối của X so với H2 là:
A. 7,8 B. 6,7 C. 6,2 D. 5,8
Câu 4: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 và H2 với xúc tác Ni đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có tỉ khối so với hiđrô bằng 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn trong dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là
A. 20 gam B. 40 gam C. 30 gam D. 50 gam
 

Thư viện eLib mong rằng BST Phản ứng cộng của ankađien sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản