Phiếu đăng ký dự thi đại học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 7 tài liệu

0
225
lượt xem
0
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phiếu đăng ký dự thi đại học

Mô tả BST Phiếu đăng ký dự thi đại học

Để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi quốc gia quan trọng sắp tới bạn có thể download Phiếu đăng ký dự thi đại học để tham khảo các hình thức điền thông tin chính xác để khỏi nhầm lẫn các thông tin quan trọng ảnh hưởng đến nguyện vọng của bạn trong các kỳ thi quốc gia.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phiếu đăng ký dự thi đại học

eLib.vn luôn đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường học tập, nhằm giúp bạn tự tin làm hồ sơ trong các kỳ thi quốc gia sắp đến bạn có thể download Phiếu đăng ký dự thi đại học dưới đây về tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh

 

1. Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:
3. Nơi sinh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Dân tộc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Hộ khẩu thường trú:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Đối tượng ưu tiên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
7. Nơi học THPT hoặc tương đương:
Lớp 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.
9. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
10. Đăng ký xét tuyển vào: Ngành . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã ngành:
11. Địa chỉ báo tin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
12. Điện thoại liên hệ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xác nhận của Trường THPT ........., ngày .....tháng......năm 2014
hoặc Chính quyền địa phương Chữ ký của thí sinh
(Ký tên và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)
 

Đồng bộ tài khoản