Phiếu đăng ký dự thi liên thông đại học (Liên thông từ trung cấp)

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
128
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phiếu đăng ký dự thi liên thông đại học (Liên thông từ trung cấp)

Mô tả BST Phiếu đăng ký dự thi liên thông đại học (Liên thông từ trung cấp)

Nhằm hỗ trợ tối đa việc tìm kiếm tư liệu của bạn đọc, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các mẫu Phiếu đăng ký dự thi liên thông đại học (Liên thông từ trung cấp) hay, điển hình thành bộ sưu tập. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phiếu đăng ký dự thi liên thông đại học (Liên thông từ trung cấp)

Đây là một trong những mẫu hay trong BST Phiếu đăng ký dự thi liên thông đại học (Liên thông từ trung cấp). Mời quý thầy cô tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………………, ngày tháng năm 2013


ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
(LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP)

Kính gửi : Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Họ và tên : ………………………………………………………… Dân tộc : ………...…….
Ngày sinh : ……………………………………………………….. Nam(Nữ) ……….…..….
Nơi sinh : ……………………………………………………………………………….…..…
Quê quán : …………………………………………………………………………….……....
Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ……………… ngày chính thức ………………….…….
Địa chỉ cơ quan công tác hiện nay ……………………………………………………….…...
…………………………………………………………………………………….…………..
Điện thoại : Nhà riêng :………………………… Di động : …………………….………
Cơ quan : ………………………………………………………………………
Chuyên ngành đăng ký dự thi : …………………………………………………….….……...
Hình thức đào tạo : ………………………………………………………………..………….
Chuyên ngành tốt nghiệp trung cấp y tế:………………………………….…………………..
Nơi tốt nghiệp :…………………………………………………………………..……………
Năm cấp chứng chỉ đào tạo Bổ túc chuyên ngành dự thi:………….……..…………………..
Nơi cấp chứng chỉ :……………………………………………………………………………
Vào biên chế nhà nước ngày ……….. tháng ………. năm ……….
Ký hợp đồng dài hạn ngày …………..tháng ……… năm ………..
Khi cần báo tin cho : ……………….…………………………………………………….…...
…………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………..……..
Tôi xin đảm bảo những điều ghi trong đơn là đúng sự thật, tự nguyện đăng ký dự thi tuyển sinh đại học liên thông hệ vừa làm vừa học và cam kết thực hiện đúng quy chế đào tạo của nhà nước và Bộ Giáo Dục & Đào tạo, các quy định của nhà trường sau khi được công nhận trúng tuyển.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

Người dự tuyển
( Ký tên)

 

 

 

Đồng bộ tài khoản