Phiếu đăng ký học nghề

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 41 tài liệu

0
1.034
lượt xem
7
download
Xem 41 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phiếu đăng ký học nghề

Mô tả BST Phiếu đăng ký học nghề

Bạn có định hướng khác cho tương lại thông qua việc học nghề, bạn muốn đăng ký học nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu xã hội, hãy tham khảo Mẫu phiếu đăng ký học nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dưới đây. Chúc bạn thành công với sự lựa chọn của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phiếu đăng ký học nghề

Cùng Download mẫu Phiếu đăng ký học nghề giúp bạn dễ dàng cung cấp những thông tin cần thiết cho đơn vị đào tạo, giúp bạn tham gia khóa học thành công.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

 

1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này. Trường sẽ đánh số phiếu thu khi thu phiếu)
2. Đăng ký học nghế: Trình độ: ………. (Ghi rõ trình độ đăng ký học nghề là: Cao đẳng hay Trung cấp).
3. Tên Trường đăng ký vào học nghề:…………………………………………………………
Nguyện vọng thứ nhất: Nghề………………………………………………………………
Nguyện vọng thứ hai: Nghề………………………………………………………………
Nguyện vọng thứ ba: Nghề………………………………………………………………
4. Họ và tên đầy đủ của thí sinh: ……………………………………………………………………..
(Viết đúng như trong giây khai sinh bằng chữ in hoa) Giới: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
5. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………
6. Dân tộc: (Ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm)………………………………………………………..
7. Hộ khẩu thường trú: {ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn , bản, xã (phường), huyện (quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)}………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………..
8. Năm tốt nghiệp THCS hoặc THPT hoặc tương đương:
9. Nơi tốt nghiệp THCS hoặc THPT hoặc tương đương: {Ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường
đóng: xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung
ương)}………………………………………………………………………………………………...
10. Trong đó các năm học THCS hoặc THPT hoặc tương đương: (Ớ khu vực nào lâu hơn thì
khoanh vào ký hiệu khu vực đó) KV1; KV2-NT; KV2; KV3
11. Thuộc đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
(Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh vào số đó và ghi số đó vào hai ô. Nếu không thì để trống)
12. Giây chứng minh nhân dân số: (Ghi mỗi số vào 1 ô)
13. Gửi giấy báo kết quả (xét tuyển; dự thi; điểm thi; trúng tuyển) cho:……………………………….
Địa chỉ…………………………………………………. Điện thoại liên lạc (nếu có)…………………...
Tôi xin cam đoan nhũng lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn
chịu trách nhiệm và bị sử lý theo Quy chế tuyển sinh học nghế hiện hành.

Ngày……tháng……..năm 20….
Chữ ký của thí sinh

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY
Đang công tác tại:………………………….
……………………………………………..
Hoặc đang thường trú tại xã, phường………
……………………………………………..
(Thủ trưởng cơ quan, đơn vị/ Trưởng công an xã,
phường ký tên và đóng dấu có phần giáp trên ảnh)
Ngày………..tháng………năm………

Đồng bộ tài khoản