Phiếu đăng ký nhập học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 6 tài liệu

0
234
lượt xem
0
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phiếu đăng ký nhập học

Mô tả BST Phiếu đăng ký nhập học

Hãy tham khảo các mẫu đơn trong BST Phiếu đăng ký nhập học của thư viện eLib dưới đây. Với các mẫu đơn này, các bạn sẽ biết cách viết, và cách trình bày một lá đơn theo đúng quy định. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phiếu đăng ký nhập học

Phiếu đăng ký nhập học cùng nhiều mẫu đơn khác dành cho ngành giáo dục đều được tập hợp tại eLib.vn giúp bạn có thể hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
(Hình thức đào tạo: học từ xa)

Ngành học: ...................................................................
Bậc học: (Cao đẳng, Đại học) ......................................
Phương thức học: - Tập trung - Trực tuyến

Họ và tên (chữ in hoa): ........................................................................... (Nam, Nữ): ................
Sinh ngày: .............. tháng ................ năm ..................................................................................
Dân tộc: .......................................................... Tôn giáo: ............................................................
Nơi sinh: ......................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................................
.................................................................................................….................................................
Địa chỉ liên lạc (Nơi nhận thư/bưu phẩm): ..................................................................................
.......................................................................................................…...........................................
Điện thoại: ........................................Email: ................................…...........................................
Đã có bằng tốt nghiệp:(ĐH, CĐ, THPT, BTTH, THCN - Chỉ ghi bằng cao nhất ) ...................
Năm tốt nghiệp: ............................... Nơi cấp bằng: ...................................................................
Ngoại ngữ: ....................................... Trình độ (A,B,C…): .........................................................
Chứng chỉ quốc tế: .......................... Số điểm: ...........................................................................
Đăng ký thi tại: (Đối với phương thức học trực tuyến) Vui lòng chọn 1 trong các Tỉnh/Thành phố sau và đánh chéo lại vào ô tương ứng.
Đà Nẵng
Gia Lai
Nha Trang
TP. Hồ Chí Minh

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐANG CÔNG TÁC HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

................., ngày ........ tháng ........ năm .........
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Đồng bộ tài khoản