Phiếu đăng ký phân chuyên ngành đào tạo

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 3 tài liệu

0
117
lượt xem
0
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phiếu đăng ký phân chuyên ngành đào tạo

Mô tả BST Phiếu đăng ký phân chuyên ngành đào tạo

Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Phiếu đăng ký phân chuyên ngành đào tạo với mong muốn giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính một cách tốt nhất. Với những mẫu đơn này, các bạn có thể xem trực tiếp tại Website eLib.vn hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phiếu đăng ký phân chuyên ngành đào tạo

Hãy tham khảo mẫu đơn trích từ BST Phiếu đăng ký phân chuyên ngành đào tạo để biết cách viết cũng như cách trình bày Phiếu đăng ký phân chuyên ngành đào tạo theo đúng quy định các bạn nhé!

 TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP. HCM
PHÒNG ĐÀO TẠO
------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

PHIẾU ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH

 

Họ tên sinh viên: ……………………………………………… Lớp: ……………………
Mã số sinh viên: …………………………… Điện thoại liên lạc: ……………………….
Điểm bình quân tích lũy học tập của cả 3 học kỳ đầu:
- Tính theo điểm lần 1: ……………………………………….
- Tính theo điểm lần cuối (nếu có): ………………………….
Đăng ký chuyên ngành: ………………………………………………………………….

Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 4 năm 2013
Sinh viên đăng ký
(Ký và ghi rõ họ và tên)

 


Họ và tên: ………………………………………..

Đồng bộ tài khoản