Phiếu đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 10 tài liệu

0
192
lượt xem
0
download
Xem 10 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phiếu đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp

Mô tả BST Phiếu đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp

Viết đơn luôn đòi hỏi phải thật chính xác và theo đúng khuôn mẫu quy định, hiểu được điều đó nên thư viện elib đã sưu tầm và tổng hợp các biểu mẫu, văn bản để các bạn thuận tiện hơn trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo. Dưới đây là BST Phiếu đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phiếu đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp

Thư viện eLib tổng hợp Phiếu đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp cùng nhiều mẫu đơn khác với mong muốn giúp bạn hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

Khoa: …………………………..

PHIẾU ĐĂNG KÝ
ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Hệ: …………………………. (CQ, LT, B2, VLVH)


1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên đăng ký đề tài (sĩ số trong nhóm……):
(1) MSSV: ………………… Lớp:
(2) MSSV: ………………… Lớp:
(3) MSSV: ………………… Lớp:
Ngành : .........................................................................................
Chuyên ngành : .........................................................................................
2. Tên đề tài đăng ký :.........................................................................................

3. Giảng viên hướng dẫn:.........................................................................................

Sinh viên đã hiểu rõ yêu cầu của đề tài và cam kết thực hiện đề tài theo tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn.

Ý kiến giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)                            TP. HCM, ngày … tháng … năm ……….
                                                                        Sinh viên đăng ký
                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa ký duyệt
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đồng bộ tài khoản