Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 7 tài liệu

0
164
lượt xem
0
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp

Mô tả BST Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp

Mời các bạn cùng tham khảo BST Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp được thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây. Đến với BST này, các bạn sẽ biết cách viết, cách trình bày một lá đơn theo đúng quy định của pháp luật. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp

Đây là một trong những mẫu đơn được trích từ BST Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp. Các bạn cùng tham khảo nhé!

TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM
PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-------o0o-------

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Kính gửi : Phòng Đào tạo

 

Họ tên sinh viên: ………………………………………… MSSV: ……………………….
Lớp sinh hoạt: …………………………….. Khóa: ………………………………………
Hệ: ………………………………………. Số điện thoại: …………………………………
Thông tin để in bằng:
Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/19….. Nơi sinh: …………………….. Giới tính:…….
Tình trạng cập nhật điểm hiện tại :
 Đầy đủ  Còn thiếu
Ghi chú:
.......................................................................................................................................

TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng…..năm 201…

Người đăng ký

 

 


 

Đồng bộ tài khoản