Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2013

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
177
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2013

Mô tả BST Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2013

Nhằm giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan giáo dục cũng như các văn bản, biểu mẫu của Bộ GDĐT ban hành cho ngành chúng tôi đã đã sưu tầm và tổng hợp bộ sưu tập Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2013. Các bạn có thể tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2013

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, phiếu đăng ký trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2013 quy định ban hành của nhà nước trong bộ sưu tập này. Mời quý bạn đọc tham khảo để nắm các thông tin chính xác về luật định để áp dụng qui chế giáo dục tốt nhất.

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013
(Kèm theo công văn số: 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22 tháng 3 năm 2013
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013


1. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
...................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0) Giới
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
ngày tháng năm
3. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ xã, huyện, tỉnh )................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................
4. Dân tộc: ......................................................................
5. Nơi học và tốt nghiệp THPT:
- Năm lớp 10: ............................. ................................................................................................................
- Năm lớp 11: .............................................................................................................................................
- Năm lớp 12: .............................................................................................................................................
6. Trường đăng ký xét tuyển: .........................................................................................................................
7. Ngành đăng ký xét tuyển: ..............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
8. Địa chỉ báo tin:.................................................................................................
...................................................................................................... Điện thoại (nếu có): .......................................


Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường ..................................................đã khai đúng sự thật.
Ngày .......... tháng ........ năm 2013
          Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày ....... tháng ........ năm 2013
Chữ ký của thí sinh

 

Đồng bộ tài khoản