Phiếu đánh giá rèn luyện của HSSV hệ chính quy tập trung

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 34 tài liệu

0
685
lượt xem
34
download
Xem 34 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phiếu đánh giá rèn luyện của HSSV hệ chính quy tập trung

Mô tả BST Phiếu đánh giá rèn luyện của HSSV hệ chính quy tập trung

Tập hợp nhiều biểu mẫu hay dành cho giáo dục như bộ sưu tập Phiếu đánh giá rèn luyện của HSSV hệ chính quy tập trung dưới đây sẽ giúp bạn có mẫu phiếu đúng chuẩn, áp dụng đúng các chuẩn trình bày văn phong hành chính. Cùng tham khảo và download về sử dụng hoàn toàn miễn phí tại eLib.vn

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phiếu đánh giá rèn luyện của HSSV hệ chính quy tập trung

Các bạn cùng tham khảo toàn bộ BST Phiếu đánh giá rèn luyện của HSSV hệ chính quy tập trung bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN
Học kỳ:…… Năm học 20…… - 20……

Họ tên:…………………………………………..…… Mã số SV:………….…………. Lớp:………………

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC HỌC TẬP (Khung điểm từ 0 đến 30 điểm)
Có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập: 25 điểm
Học lực Xuất sắc : 25 điểm
Học lực Giỏi : 23 điểm
Học lực Khá : 20 điểm
Học lực Trung bình khá : 17 điểm
Học lực Trung bình : 15 điểm
Học lực dưới Trung bình : 0 điểm
Điểm trung bình học kỳ (thang điểm 4) đạt:………………………..……..…………..
Tham gia thi Olympic các môn học và nghiên cứu khoa học: 5 điểm
+ Cấp khoa: Đạt giải 3 điểm, tham gia 1 điểm
+ Cấp trường: Đạt giải 4 điểm, tham gia 2 điểm
+ Cấp trên trường: Đạt giải 5 điểm, tham gia 3 điểm
Đã tham gia thi OLP/NCKH (môn thi, cấp thi, giải đạt được):………………………...
………………………………………...…………………………………..………………
ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ TRONG NHÀ TRƯỜNG (Khung điểm từ 0 đến 25 điểm)
Chấp hành tốt nội quy về học tập: 5 điểm
- Bị CBCT lập biên bản khiển trách: trừ 2 điểm/lần
- Bị CBCT lập biên bản cảnh cáo: trừ 4 điểm/lần
- Bị CBCT lập biên bản đình chỉ thi: trừ 5 điểm
Chấp hành đầy đủ quy định về nội, ngoại trú: 5 điểm
Vi phạm: 0 điểm
Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt lớp hàng tháng: 5 điểm
Vắng không có lý do chính đáng: trừ 3 điểm/lần
Thực hiện đóng học phí đủ và đúng hạn: 5 điểm
Đóng chậm học phí so với quy định:0 điểm
Chấp hành đầy đủ các quy định khác của Nhà trường như thực hiện tốt nội quy thư viện, nếp sống văn hóa học đường, bảo quản thẻ sinh viên…: 5 điểm
Vi phạm một trong các quy định: 0 điểm
ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI, VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ, THỂ DỤC THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI (Khung điểm từ 0 đến 20 điểm)
Tham gia công tác xã hội (hiến máu nhân đạo, ủng hộ người nghèo & thiên tai, tình nguyện hoặc các công tác xã hội khác): 5 điểm
Không tham gia hoặc từ chối tham gia công tác xã hội khi tổ chức phân công: 0 điểm
Trong học kỳ nếu công tác xã hội phân bổ chỉ tiêu theo từng lớp, nếu:
+ Lớp hoàn thành chỉ tiêu được giao thì SV trong lớp được đánh giá: 5 điểm
+ Nếu lớp không hoàn thành chỉ tiêu thì chỉ SV trực tiếp tham gia: 5 điểm
Đã tham gia hoạt động:………………………………………………………………….
Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: 5 điểm
Đã tham gia hoạt động:…………………………………………………………………..
Có ý thức phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác: 5 điểm
Vi phạm: 0 điểm
Là thành viên đội tuyển dự thi hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, thể thao: 3 điểm
Thành viên đội tuyển:…………………………………….………….….......................
Được Nhà trường khen thưởng hoặc đạt giải trong các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá, thể thao: 2 điểm
Giải thưởng đạt được:…………………………………………...………………….......
ĐÁNH GIÁ VỀ PHẨM CHẤT CÔNG DÂN VÀ QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG (Khung điểm từ 0 đến 15 điểm)
Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 5 điểm
Vi phạm: 0 điểm
Có lối sống lành mạnh, quan hệ đúng mực với thày cô giáo, cán bộ công nhân viên và sinh viên trong trường: 5 điểm
Vi phạm: 0 điểm
Có tinh thần giúp đỡ bạn bè, người nghèo, người gặp khó khăn: 3 điểm
Có ý thức giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông: 2 điểm
ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH LỚP, CÁC ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG HOẶC ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT TRONG HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN: Khung điểm từ 0 đến 10 điểm
Sinh viên được phân công quản lý lớp, các tổ chức Đoàn, Hội và các tổ chức khác trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc là thành viên tích cực của các Câu lạc bộ, đội tuyển thi Olympic, đội văn nghệ, thể thao của khoa, của trường: 5 điểm
+ UV BCH Đoàn trường, Hội sinh viên, Bí thư & Phó bí thư Liên chi đoàn: 5 điểm
+ UV BCH Liên chi đoàn, Bí thư chi đoàn, Trưởng ban nữ sinh, Đội trưởng đội ANXK, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Lớp trưởng: 4 điểm
+ Phó bí thư chi đoàn, UV BCH chi đoàn, Phó ban nữ sinh, Phó đội trưởng đội ANXK, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ, Lớp phó: 3 điểm
+ Thành viên tích cực của CLB, đội tuyển thi Olympic, đội văn nghệ, thể thao: 2 điểm
+ Hoạt động kém hiệu quả hoặc không gương mẫu: 0 điểm
Nhiệm vụ được phân công:……………………………………………………..
Được khen thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc thành viên tích cực của Câu lạc bộ, đội tuyển thi Olympic, đội văn nghệ, thể thao của khoa, của trường: 5 điểm
+ Được kết nạp Đảng: 5 điểm
+ Đạt yêu cầu khi tham gia học lớp nâng cao nhận thức về Đảng: 4 điểm
+ Cấp Bộ và tương đương trở lên khen: 5 điểm
+ Cấp Trường khen: 4 điểm
+ Cấp Khoa khen: 3 điểm
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý lớp, chi đoàn: 2 điểm
+ Thành viên tích cực của CLB, đội tuyển thi Olympic, đội văn nghệ, thể thao: 2 điểm
Đã được khen thưởng:………………………….………………………………
TỔNG CỘNG
 

Đồng bộ tài khoản