Phiếu đề xuất cơ sở thực tập

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phiếu đề xuất cơ sở thực tập

Mô tả BST Phiếu đề xuất cơ sở thực tập

Xem và download các mẫu đơn dành cho ngành giáo dục như Phiếu đề xuất cơ sở thực tập tại eLib.VN hoàn toàn miễn phí. Các mẫu đơn được sưu tầm và biên soạn theo chuẩn văn phong hành chính giúp bạn tiện lợi sử dụng khi cần.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phiếu đề xuất cơ sở thực tập

Giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sử dụng các mẫu đơn cân thiết dành cho ngành giáo dục với Phiếu đề xuất cơ sở thực tập dưới đây. Xem và download về tham khảo hoàn toàn miễn phí tại eLib.vn

 ĐƠN XIN ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP

Kính gửi: Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin

Tên sinh viên: …………………………………………………………………………
Ngày sinh:……………………………………………………………………………..
Mã sinh viên:…………………………………………………………………………..
Lớp:………………………………………Khóa học:…………………………………
Căn cứ vào quy định về công tác đào tạo và chương trình đào tạo của nhóm ngành công nghệ thông tin của trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Căn cứ vào các yêu cầu về điều kiện và nội dung chuyên môn của học phần thực tập tốt nghiệp.
Sau khi khảo sát và tìm hiểu cơ sở thực tập và nội dung công việc sẽ được làm tại cơ sở thực tập. Em nhận thấy nội dung công việc thực tập phù hợp với nội dung chuyên môn được đào tạo, năng lực của bản thân và thỏa mãn các điều kiện thực tập theo quy định của nhà trường. Vì vậy, em xin được đi thực tập tốt nghiệp tại cơ sở thực tập tốt nghiệp sau:
1. Thông tin về cơ sở thực tập:
Tên cơ sở:………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….. ...
Địa chỉ:…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….
Lĩnh vực hoạt động:…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Nội dung công việc sẽ thực tập:…………………………………………….......
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
2. Thông tin về cán bộ hướng dẫn của cơ sở thực tập
Họ tên người hướng dẫn:……………………………………………………..
Trình độ chuyên môn:………………………………………………………..
Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………
Kính đề nghị Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin xem xét và phê duyệt
Thái Nguyên, ngày….tháng…..năm
Xác nhận cán bộ hướng dẫn của cơ sở thực tập Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 


Xác nhận của cơ sở thực tập
(ký và có đóng dấu của cơ sở thực tâp)

Đồng bộ tài khoản