Phiếu điều chỉnh điểm

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 3 tài liệu

0
63
lượt xem
0
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phiếu điều chỉnh điểm

Mô tả BST Phiếu điều chỉnh điểm

Các bạn đang muốn viết Phiếu điều chỉnh điểm? Hãy đến với BST Phiếu điều chỉnh điểm được eLib chọn lọc dưới đây. Chúng tôi mong rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phiếu điều chỉnh điểm

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây để biết cách viết cũng như cách trình bày Phiếu điều chỉnh điểm theo đúng quy định.

BỘ XÂY DỰNG                                   CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐXDCT ĐÔ THỊ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM
Học kỳ . . . . - Năm học . . . .

Tên học phần: …………………………………………………………………….
Lớp: ………………………….
Giảng dạy học kỳ: …………… Năm học 20..... - 20.....
Thời gian tổ chức thi học phần: ………………………………………………….
Ngày Khoa niêm yết điểm: ……………………………………………………..
Ngày điều chỉnh điểm: …………………………………………………………..
Lý do điều chỉnh điểm: …………………………………………………………..
Chi tiết điểm điều chỉnh mới xem bảng điểm kèm theo.

Ngày ….. tháng ….. năm 20….

TRƯỞNG KHOA         TRƯỞNG BỘ MÔN                                           

GIÁO VIÊN

(Ký, ghi họ tên)

 

 

Đồng bộ tài khoản