Phương pháp chuẩn độ Axít – Bazơ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 tài liệu

0
162
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phương pháp chuẩn độ Axít – Bazơ

Mô tả BST Phương pháp chuẩn độ Axít – Bazơ

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Phương pháp chuẩn độ Axít – Bazơ. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được những kiến thức cần thiết trong chương trình học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phương pháp chuẩn độ Axít – Bazơ

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Phương pháp chuẩn độ Axít – Bazơ:

I. Đặc điểm.
- Dùng phương pháp này để xác định nồng độ axit, bazơ.
- Là phương pháp phân tích thể tích dựa trên phản ứng chuẩn độ:
H+ + OH-  H2O
- Trong quá trình chuẩn độ nồng độ ion H+ và ion OH- luôn thay đổi nghĩa là pH dung dịch thay đổi.
- Đường biểu diễn sự biến thiên của pH với lượng dung dịch chuẩn cho vào gọi là đường chuẩn độ axit – bazơ.
- Để xác định điểm tương đương trong quá trình chuẩn độ, người ta dùng chất chỉ thị axit – bazơ.
II. Chất chỉ thị axit-bazơ (chất chỉ thị pH).
- Là những chất có màu thay đổi theo sự thay đổi của pH.
- Thường là những axit yếu hữu cơ (HInd) hoặc bazơ yếu hữu cơ (IndOH), trong đó, dạng axit (HInd; Ind+) và bazơ liên hợp (Ind-; IndOH) có màu khác nhau.
- Trong dung dịch chất chỉ thị tồn tại đồng thời 2 dạng axít và bazơ liên hợp có màu khác nhau:
HInd H+ + Ind- (a)
IndOH Ind+ + OH- (b)
- Nếu nồng độ của chúng hơn kém nhau không quá 10 lần  mắt ta thấy sự tồn tại của cả 2 dạng màu.
- Nếu nồng độ của chúng hơn nhau từ 10 lần trở lên, mắt ta nhìn thấy màu của dạng có nồng độ lớn hơn.
Ví dụ: chỉ thị metyldacam là axit yếu (HInd) trong dung dịch tồn tại cân bằng phân ly
HInd H+ + Ind-
Đỏ Vàng
- Khi pH giảm (nghĩa là nồng độ H+ tăng):cân bằng chuyển dịch về phía trái  nồng độ HInd tăng đến khi 10, dung dịch có màu đỏ.
- Khi pH tăng (nghĩa là nồng độ H+ giảm):cân bằng chuyển dịch về phía phải  nồng độ Ind- tăng đến khi 10, dung dịch có màu vàng.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Phương pháp chuẩn độ Axít – Bazơ. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản