Phương pháp giải bài tập Ancol

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 tài liệu

0
308
lượt xem
23
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phương pháp giải bài tập Ancol

Mô tả BST Phương pháp giải bài tập Ancol

Nhằm giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo khi giảng dạy, các em học sinh tham khảo khi học tập, Thư viện Elib trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Phương pháp giải bài tập Ancol. Chúng tôi đã tổng hợp nhiều tài liệu hay, chất lượng từ các nguồn đáng tin cậy và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp cho quá trình tìm kiếm dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học trong trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phương pháp giải bài tập Ancol

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Phương pháp giải bài tập Ancol:

DẠNG 1: Biện luận tìm CTPT của ancol
- Từ công thức đơn giản hoặc công thức thực nghiệm ta suy luận dựa vào công thức tổng quát của ancol (no đơn chức, không no đơn chức, đa chức…)
- Trong CTTQ: CxHyOz ta luôn có: y 2x+2 và y luôn chẵn.
- Trong ancol đa chức thì số nhóm OH số C
DẠNG 2 : Phản ứng thế nguyên tử H trong nhóm OH
Cho ancol hoặc hỗn hợp ancol tác dụng với Na,K tạo thành muối ancolat + H2
R(OH)n + nNa R(ONa)n + n/2H2
Dựa vào tổng số mol giữa ancol và H2 để xác định số nhóm chức
Ancol đơn chức , 1 Ancol 2 chức , Ancol 3 chức
Nếu nH2 nA ncol Ancol đa chức
Chú Ý: - nNa = 2nH2
- Nếu kim loại kiềm dư thì chúng sẽ phản ứng tiếp với nước để tạo ra khí H2
- Sự dụng các phương pháp : Tăng giảm khối lượng : 1mol Ancol 1mol muối tăng 22 gam
Phương pháp bảo toàn khối lượng, Phương pháp trung bình.
DẠNG 3 : Phản ứng tách H2O
a. Tách nước ở 1700C Anken
- Nếu tách 1 ancol 1anken duy nhất ancol no đơn chức có C 2
- Nếu 1 hỗn hợp ancol tách nước cho ra 1 anken hỗn hợp ancol phải có 1ancol là CH3OH hoặc 2ancol là đồng phân của nhau.
- Ancol bậc bao nhiêu thì khi tách nước sẽ cho tối đa bấy nhiêu anken.
- Khi tách nước của 1ancol 1anken duy nhất thì ancol đó phải là ancol bậc 1 hoặc đối xứng.
- Trong phản ứng tách H2O Anken:
- Khi tách nước của ancol thì số C không thay đổi, nên khi đốt ancol và anken đều thu được CO2 bằng nhau.
b. Tách H2O tạo ete ở 1400C .
- Số ete thu được khi tách n ancol là
2 2
- Khi ancol no đơn chức tách nước tạo thành ete thì khi đốt ete này ta vẫn thu được :
nEte = nH2O – nCO2
Chú ý : Tách nước của ancol X thu được sản phẩm hữu cơ Y. Nếu
dY/X < 1 hay thì Y là anken
dY/X >1 hay thì Y là ete
DẠNG 4 : Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: Tác nhân oxi hóa là CuO(t0), O2(xt).
Ancol bậc 1 Andehit
Ancol bậc 2 Xeton
Ancol bậc 3 không bị oxi hóa
- Trong phản ứng oxi hóa với CuO : Khối lượng bình CuO giảm = Khối lượng O trong CuO phản ứng.
n andehit đơn chức = nCuO = nO .
- Trong phản ứng Ancol no đơn chức :
CnH2n+2O + CuO CnH2nO + Cu + H2O 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Phương pháp giải bài tập Ancol. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản