Phương pháp giải bài tập về Phiên mã và dịch mã Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
1.202
lượt xem
32
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phương pháp giải bài tập về Phiên mã và dịch mã Sinh học 12

Mô tả BST Phương pháp giải bài tập về Phiên mã và dịch mã Sinh học 12

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo BST Phương pháp giải bài tập về Phiên mã và dịch mã dưới đây. Thư viện Elib đã sưu tầm và tổng hợp những tài liệu tiêu biểu, chất lượng nhất nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tư liệu giảng dạy tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phương pháp giải bài tập về Phiên mã và dịch mã Sinh học 12

Đây là một đoạn trích hay trong BST Phương pháp giải bài tập về Phiên mã và dịch mã. Mời quý thầy cô tham khảo:

a) Dạng 1:
BIẾT CẤU TRÚC GEN, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC ARN HAY NGƯỢC LẠI

a1) Phương pháp giải
- Chỉ một trong hai mạch của gen được dùng làm mạch khuôn.
- Mạch khuôn có chiều 3’ - 5’.
- Nguyên tắc bổ sung của cơ chế sao mã là:
Mạch khuôn ARN
A hợp với Um
T hợp với Am
G hợp với Xm
X hợp với Gm

- Do vậy, biết cấu trúc của gen, ta xác định được cấu trúc của ARN tương ứng và ngược lại.
a2) Bài tập vận dụng
1) Trình tự các cặp nuclêôtit trong một gen cấu trúc được bắt đầu như sau:
3’ TAX GTA XGT ATG XAT ... 5’
5’ ATG XAT GXA TAX GTA ... 3’
Hãy viết trình tự bắt đầu của các ribônuclêôtit trong phân tử ARN được tổng hợp từ gen trên.
2) Cho biết trình tự bắt đầu các ribônuclêôtit trong một phân tử ARN là:
5’ AUG XUA AGX GXA XG ... 3’
Hãy đánh dấu chiều và viết trình tự bắt đầu của các cặp nuclêôtit trong gen đã tổng hợp phân tử ARN nổi trên.
Hướng dẫn giải
1) Trình tự các ribônuclêôtit trong ARN:
+ Trong hai mạch của gen, mạch có chiều 3’ - 5’ là mạch khuôn.
+ Các ribônuclêôtit tự do kết hợp với mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung sau:
Mạch khuôn ribônuclêôtit
A bổ sung U
T bổ sung A
G bổ sung X
X bổ sung G
+ Do vậy, trình tự bắt đầu các ribônuclêôtit của ARN được tổng hợp từ gen ưên như sau:
Mạch khuôn: 3’ TAX GTA XGT ATG XAT ... 5’
mARN: 5’ AUG XAU GXA UAX GUA ... 3’
2) Đánh dấu chiều và trình tự các cặp nuclêôtit:
+ Ngược lại, khi biết trình tự các ribônuclêôtit ta suy ra trình tự các cặp nuclêôtit trong gen và chiều của các mạch như sau:
mARN: 5’AUG XUA AGX GXA XG ... 3’
Mạch khuôn: 3’ TAX GAT TXG XGT GX ... 5’
Mạch bổ sung: 5’ ATG XTA AGX GXA XG ... 3’ 

Thư viện eLib mong rằng BST Phương pháp giải bài tập về Phiên mã và dịch mã sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản