Phương pháp giải bài tập về Quá trình hình thành loài Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
69
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phương pháp giải bài tập về Quá trình hình thành loài Sinh học 12

Mô tả BST Phương pháp giải bài tập về Quá trình hình thành loài Sinh học 12

Nhằm giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo khi giảng dạy, các em học sinh tham khảo khi học tập, Thư viện Elib trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Phương pháp giải bài tập về Quá trình hình thành loài. Chúng tôi đã tổng hợp nhiều tài liệu hay, chất lượng từ các nguồn đáng tin cậy và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp cho quá trình tìm kiếm dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học trong trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phương pháp giải bài tập về Quá trình hình thành loài Sinh học 12

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Phương pháp giải bài tập về Quá trình hình thành loài:

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1) Quá trình hình thành loài: Là quá trình cải biến kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra quan hệ mới, cách li sinh sản với quần thể gốc.
2) Các con đường hình thành loài mới
a) Hình thành loài bằng con đường địa lí.
b) Hình thành loài bằng con đường sinh thái.
c) Hình thành loài bằng con đường đột biến lớn.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Bài 1: Trình bày quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí.
Hướng dẫn giải
1) Cơ sở:
+ Loài mở rộng khu phân bố nên các nhóm quần thể của loài sống trong các điều kiện khí hậu khác nhau hoặc do sự phân chia các khu vực phân bố đã tạo sự cách li địa lí các quần thể trong loài. Do vậy chọn lọc tự nhiên đã trình bày các biến dị có lợi theo chiều hướng khác nhau tạo ra các loài địa lí rồi tới các loài mới.
+ Điều kiện địa lí không là nguyên nhân trực tiếp gây ra các biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật mà là những nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi.
+ Hình thành loài bằng con đường địa lí là phương thức thường gặp ở cả động, thực vật trong đó địa lí là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hóa trong loài.
2) Ví dụ: Loài chim sẻ ngô do khu vực phân bố địa lí khác nhau đã hình thành 3 nòi có những đặc điểm khác nhau về màu sắc lông và kích thước cánh.
Bài 2: Trình bày về con đường hình thành loài mới bằng các đột biến lớn.
Hướng dẫn giải
1) Đa bội hóa khác nguồn (lai xa kèm đa hội hóa)
a) Cơ sở:
+ Khi lai khác loài, cơ thể lai sẽ bất thụ vì tế bào chứa bộ đơn bội của loài bố mẹ và các cặp NST không tương đồng nên rối loạn trong cơ chế giảm phân. Do vậy đã không tạo được giao tử hay giao tử có sức sống yếu.
+ Dùng tác nhân gây đột biến đa bội tạo cơ thể tứ bội thì đó sẽ là loài mới hữu thụ do chứa 2 bộ NST lưỡng bội của hai loài bố mẹ, được gọi là thể song nhị bội.
+ Lai xa và đa bội hóa là con đường xảy ra phổ biến ở thực vật, rất ít gặp động vật vì ở động vật, cơ chế cách li sinh sản giữa hai loài rất phức tạp, nhất là ở nhóm có hệ thần kinh phát triển, gây ra những rối loạn về giới tính.
b) Ví dụ: Đem lai giữa cải củ (2n = 18) với cải bắp (2n = 18) thu được cải củ - bắp (2n = 18) có tính bất thụ. Dùng cônsixin gây đột biến tứ bội, tạo thể song nhị bội (4n = 36) hữu thụ. Đây là loài mới có năng suất cao.
2) Đa bội hóa cùng nguồn (tự đa bội):
+ Xử lí đột biến tứ bội ở hợp tử, tạo cây tứ bội 4n (do NST nhân đôi nhưng không phân li trong nguyên phân).
+ Lai hữu tính giữa hai cá thể tứ bội, tạo cây tứ bội (4n).
+ Lai hữu tính giữa cây tứ bộ (4n) với cây lưỡng bội (2n) tạo ra cây tam bội (3n).
+ Xử lí đột biến ở 1 trong 2 bên bố mẹ, tạo giao tử lưỡng bội (2n), đem thụ tinh với giao tử bình thường mang (n), tạo hựp tử có (3n).
3) Cấu trúc lại bộ NST:
- Gây đột biến cấu trúc NST (đảo đoạn, chuyển đoạn) làm đổi chức năng của gen trong nhóm gen liên kết mới, làm đổi hình dạng và kích thước của NST. Tóm lại, dù theo phương thức nào, loài mới cũng không xuất hiện với một cá thể nhất định mà phải là một quần thể hay nhóm quần thể, tồn tại và phát triển như một mắc xích trong hệ sinh thái, đứng vững qua thời gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Phương pháp giải bài tập về Quá trình hình thành loài. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản