Phương pháp giải các bài tập về Ankin

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 tài liệu

0
660
lượt xem
40
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phương pháp giải các bài tập về Ankin

Mô tả BST Phương pháp giải các bài tập về Ankin

Các dạng bài tập về Ankin là những dạng thường gặp trong các đề thi môn Hoá học. Mời các bạn học sinh tham khảo bộ sưu tập Phương pháp giải các bài tập về Ankin của chúng tôi để việc ôn tập hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phương pháp giải các bài tập về Ankin

Bộ sưu tập Phương pháp giải các bài tập về Ankin là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

1. Bài tập phản ứng cháy
Ví dụ 1: Đốt cháy 1 hiđrocacbon A mạch hở, có cần 8,96 lit O2, phản ứng tạo ra 6,72 lit CO2. Xác định dãy đồng đẳng của A, CTPT và CTCT của A, biết các thể tích khí đo ở đktc.
Giải:
Ta có:
→ A chứa ít nhất 2 liên kết π.
→ MA < 1,5.29 = 43,5 → A chứa tối đa 3 nguyên tử cacbon.
Gọi mC, mH lần lượt là khối lượng của các nguyên tố C và H, ta có:
→ CTPT của A: (C3H4)n
Do số nguyên tử cacbon tối đa bằng 3 → n = 1
→ CTPT của A: C3H4
→ A có thể là ankin hay ankađien.
CTCT của A: CH3-C≡CH, CH2=C=CH2
Ví dụ 2: Đốt cháy 1 hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon A, B thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 19,712 lit CO2 (đktc) và 10,08 gam H2O.
a) Xác định dãy đồng đẳng của A, B (chỉ có thể là ankan, anken, ankin).
b) Xác định CTPT và CTCT có thể có của A, B biết rằng A, B đều ở thể khí ở đktc.
c) Tính thể tích O2 dùng để đốt cháy hết lượng hỗn hợp X trên.
Giải:
a) Ta có: ;
→ A, B thuộc họ ankin.
b) A: CnH2n-2: a (mol)
B: CmH2m-2: b (mol)CTCT:
2. Bài tập về phản ứng cộng hiđro
Ví dụ 1: Một bình kín dung tích 2 lit ở 27,30C chứa 0,03 mol C2H2; 0,015mol C2H4 và 0,04 mol H2 có áp suất P1. Tính P1.
Nếu trong bình kín đã có 1 ít bột Ni làm xúc tác. Nung bình đến nhiệt độ cao để phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó đưa về t0 ban đầu thu được hỗn hợp khí A có áp suất P2. Tính P2.
Cho hỗn hợp A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 3,6 gam kết tủa. Tính thành phần % về thể tích của các chất trong hỗn hợp A. 

Thư viện eLib mong BST Phương pháp giải các bài tập về Ankin sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản