Phương pháp giải phương trình đường tròn

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 4 tài liệu

0
182
lượt xem
0
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Phương pháp giải phương trình đường tròn

Mô tả BST Phương pháp giải phương trình đường tròn

Các tài liệu hay, chất lượng được chọn lọc và biên soạn kỹ lưỡng trong bộ sưu tập Phương pháp giải phương trình đường tròn dưới đây sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Phương pháp giải phương trình đường tròn

Đây là một đoạn trích hay trong BST Phương pháp giải phương trình đường tròn. Mời quý thầy cô tham khảo:

1. Phương trình đường tròn
Phương trình đường tròn có tâm I(a; b) và bán kính R: (x-a)^2+(y-b)^2=R^2.
Nhận xét:
Phương trình x^2+y^2+2ax+2by+c=0, với a^2+b^2-c>0 , là phương trình đường tròn tâm I(–a; –b), bán kính R= \sqrt{a^2+b^2-c}.

2. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn
Cho đường tròn (C) có tâm I, bán kính R và đường thẳng D.
Delta tiếp xúc với (C) \Leftrightarrow d(I, \Delta) =R

VẤN ĐỀ 1: Xác định tâm và bán kính của đường tròn
• Nếu phương trình đường tròn (C) có dạng: (x-a)^2+(y-b)^2=R^2 thì (C) có tâm I(a; b) và bán kính R.
• Nếu phương trình đường tròn (C) có dạng: x^2+y^2+2ax+2by+c=0 thì biến đổi đưa về dạng (x+a)^2+(y+b)^2=R^2 hoặc tâm I(-a;-b), bán kính R=\sqrt{a^2+b^2-c}
Chú ý: Phương trình x^2+y^2+2ax+2by+c=0 là phương trình đường tròn nếu thoả mãn điều kiện: a^2+b^2-c>0.

VẤN ĐỀ 2: Lập phương trình đường tròn
Để lập phương trình đường tròn (C) ta thường cần phải xác định tâm
I (a; b) và bán kính R của (C). Khi đó phương trình đường tròn (C) là:(x-a)^2+(y-b)^2=R^2
Dạng 1: (C) có tâm I và đi qua điểm A.
– Bán kính R = IA.
Dạng 2: (C) có tâm I và tiếp xúc với đường thẳng D.
– Bán kính R=d(I, \Delta).
Dạng 3: (C) có đường kính AB.
– Tâm I là trung điểm của AB.
– Bán kính R=\dfrac{AB}{2}.
Dạng 4: (C) đi qua hai điểm A, B và có tâm I nằm trên đường thẳng D.
– Viết phương trình đường trung trực d của đoạn AB.
– Xác định tâm I là giao điểm của d và D.
– Bán kính R = IA.
Dạng 5: (C) đi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với đường thẳng D.
– Viết phương trình đường trung trực d của đoạn AB.
– Tâm I của (C) thoả mãn: .
– Bán kính R = IA.
Dạng 6: (C) đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng D tại điểm B.
– Viết phương trình đường trung trực d của đoạn AB.
– Viết phương trình đường thẳng D¢ đi qua B và vuông góc với D.
– Xác định tâm I là giao điểm của d và D¢.
– Bán kính R = IA.
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Phương pháp giải phương trình đường tròn và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản