Quyết định 01/2000/QĐ-BGD&ĐT về làm đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
56
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 01/2000/QĐ-BGD&ĐT về làm đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT

Mô tả BST Quyết định 01/2000/QĐ-BGD&ĐT về làm đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT

Mời quý bạn đọc tham khảo các quyết định trong bộ sưu tập Quyết định 01/2000/QĐ-BGD&ĐT về làm đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT để nắm được các thông tin qui định về làm đề thi đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 01/2000/QĐ-BGD&ĐT về làm đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các quyết định, thông tư trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các Quyết định 01/2000/QĐ-BGD&ĐT về làm đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT quy định ban hành của nhà nước trong bộ sưu tập này. Mời quý bạn đọc tham khảo để nắm các thông tin chính xác về luật định để áp dụng qui chế giáo dục tốt nhất.

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ LÀM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 65/1998/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 phổ thông trung học;
Căn cứ Quyết định số 41/1999/QĐ-BGDĐT ngày 10/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi một số điều trong Quy chế Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 phổ thông trung học ban hành theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/1998.
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về làm đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông.
Điều 2.Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Thủ trương cơ quan hữu quan thuộc Bộ và các thành viên trong Hội đồng soạn thảo đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản