Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
606
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

Mô tả BST Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

Các văn bản, biểu mẫu trong BST Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các thông tin mới nhất, các quy định của Nhà nước, các hướng dẫn của cơ quan ban ngành. Hi vọng, BST này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác trên website eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

Đây là một trong những tài liệu được trích từ BST Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. Các bạn cùng tham khảo nhé!

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN TRƯỜNG PHỔ THÔNG. 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ,
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 659/QĐ-NXBCD ngày 09/7/1990 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về tiêu chuẩn thư viện trường học áp dụng cho các trường phổ thông,
Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các vụ có liên quan và Thứ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản