Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
27
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

Mô tả BST Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

Thư viện eLib trân trọng giới thiệu BST Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên dưới đây. BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, mong rằng sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành nhanh chóng và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

Đây là một đoạn trích từ BST Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên. Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN.
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 43/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản