Quyết định 02/2000/QĐ-BGD&ĐT ban hành tạm thời chương trình đại học sư phạm âm nhạc

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
21
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 02/2000/QĐ-BGD&ĐT ban hành tạm thời chương trình đại học sư phạm âm nhạc

Mô tả BST Quyết định 02/2000/QĐ-BGD&ĐT ban hành tạm thời chương trình đại học sư phạm âm nhạc

Nhằm giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan giáo dục cũng như các qui định của Bộ GDĐT ban hành cho ngành chúng tôi đã đã sưu tầm và tổng hợp bộ sưu tập Quyết định 02/2000/QĐ-BGD&ĐT ban hành tạm thời chương trình đại học sư phạm âm nhạc. Các bạn có thể tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 02/2000/QĐ-BGD&ĐT ban hành tạm thời chương trình đại học sư phạm âm nhạc

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Quyết định 02/2000/QĐ-BGD&ĐT ban hành tạm thời chương trình đại học sư phạm âm nhạc. Đồng thời, các bạn còn có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác trên Thư viện Elib. Hoặc đăng nhập để tải về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần thiết.

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 02/2000/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 04 THÁNG 03 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ÂM NHẠC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ vào Nghị định số 29/CP ngày 30 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Thông tư Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Văn hoá Thông tin số 15/TTLB ngày 21-8-1996 về việc phối hợp đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Âm nhạc và Mĩ thuật phục vụ sự nghiệp giáo dục thẩm mĩ cho học sinh mẫu giáo, phổ thông;
Theo biên bản Hội đồng thẩm định ngày 10-6-1999;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Giáo viên, Ông Vụ trưởng Vụ Đại học;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Chương trình Đại học sư phạm Âm nhạc" áp dụng tạm thời cho việc đào tạo cử nhân sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2: Chương trình này được thực hiện từ năm học 2000 - 2001. Ông Vụ trưởng Vụ Giáo viên chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ; tổ chức rút kinh nghiệm, chỉnh lí để sau khi chương trình khung của giáo dục đại học được ban hành, Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh xác định chương trình Đại học sư phạm Âm nhạc chính thức của trường mình.
Điều 3: Các ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo viên, Vụ trưởng Vụ Đại học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đồng bộ tài khoản