Quyết định 03/2001/QĐ-BGD&ĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 03/2001/QĐ-BGD&ĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng

Mô tả BST Quyết định 03/2001/QĐ-BGD&ĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng

Mời quý bạn đọc tham khảo Quyết định 03/2001/QĐ-BGD&ĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng nhằm hiểu biết thêm về những quy định, điều lệ của pháp luật.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 03/2001/QĐ-BGD&ĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng

Bạn có thể download miễn phí về máy Quyết định 03/2001/QĐ-BGD&ĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng sau khi đăng ký thành viên trên thư viện Elib.vn

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG


BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30 tháng 03 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Luật Giáo dục;
- Theo thoả thuận của Bộ Quốc phòng tại công văn số 2891/QP ngày 13 tháng 10 năm 2000;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3: Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng, Giám đốc đại học, học viện, Trung tâm giáo dục quốc phòng, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản