Quyết định 05/1999/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, THCN

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 05/1999/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, THCN

Mô tả BST Quyết định 05/1999/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, THCN

Đến với bộ sưu tập Quyết định 05/1999/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, THCN, quý bạn đọc sẽ nắm rõ các thông tin chi tiết áp dụng cho quy chế tuyển sinh và ĐH, CĐ, TCCN. Chính vì vậy, chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích nhiều cho quý bạn đọc khi cần.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 05/1999/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, THCN

Tham khảo các quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng tại Quyết định 05/1999/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, THCN để thực hiện tốt các qui chế dành cho giáo dục, đảm bảo đúng tiến độ và luật định.

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 05/1999/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 23 THÁNG 2 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẰNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY"
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30-3-1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Đại học và Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 461/QĐ-TS ngày 11-2-1991, số 311/QĐ-HSSV ngày 22-2-1993, số 256/GD-ĐT ngày 25-1-1994, số 504/GD-ĐT ngày 2-2-1996, số 688/GD-ĐT ngày 20-2-1997 và số 338/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 24-2-1998.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Giáo dục, Vụ trưởng Vụ Đại học, Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, Vụ trưởng các Vụ có liên quan, Giám đốc Đại học Quốc gia, Giám đốc các Đại học Thái Nguyên, Đà Nẵng, Huế, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, Giám đốc các Sở Giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nguyễn Minh Hiển
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản