Quyết định 05/2002/QĐ-BGD&ĐT quy chế trường trung học phổ thông chuyên

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 05/2002/QĐ-BGD&ĐT quy chế trường trung học phổ thông chuyên

Mô tả BST Quyết định 05/2002/QĐ-BGD&ĐT quy chế trường trung học phổ thông chuyên

Các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành được thư viện eLib sưu tầm và chọn lọc trong BST Quyết định 05/2002/QĐ-BGD&ĐT quy chế trường trung học phổ thông chuyên dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định một cách chính xác và kịp thời nhất. Mời các bạn tham khảo trực tiếp tại website eLib hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 05/2002/QĐ-BGD&ĐT quy chế trường trung học phổ thông chuyên

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 05/2002/QĐ-BGD&ĐT quy chế trường trung học phổ thông chuyên. Mời quý thầy cô tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 05/2002/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/ CP ngày 02 /3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/ CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ - CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế trường trung học phổ thông chuyên".
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Vụ Trung học phổ thông có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế này.
Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng trường đại học có trường, khối lớp trung học phổ thông chuyên; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Văn Vọng
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản