Quyết định 05/2005/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 05/2005/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi

Mô tả BST Quyết định 05/2005/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi

Mời quý bạn đọc cùng tham khảo Quyết định 05/2005/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi để nắm được các thông tin và áp dụng đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 05/2005/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi

Quý bạn đọc cùng tham khảo toàn bộ BST Quyết định 05/2005/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/1998; Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/1999; Quyết định số 44/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2001 và Quyết định số 05/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm tra chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông", ban hành kèm theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/1998; Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/1999; Quyết định số 44/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2001 và Quyết định số 05/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:
1. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 7. Số lượng nhiều nhất cho mỗi đội tuyển
- Có 8 (tám) thí sinh/môn/đơn vị thi.
- Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tây, Thanh Hóa, Nghệ An và các trường đại học, mỗi đội tuyển có 10 (mười) thí sinh:
- Riêng các đội tuyển Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học của Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) và đội tuyển Tin học của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có 15 (mười lăm) thí sinh/đội tuyển."
2. Thay cụm từ "Vụ Trung học phổ thông" bằng cụm từ "Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục" trong Điều 9 khoản 2.
3. Điểm b khoản 2 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"b) Hội đồng coi thi Đại học Quốc gia Hà Nội:
- Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng trường Đại học thuộc đơn vị dự thi khác;
- 2 Phó Chủ tịch: 1 là lãnh đạo của trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và 1 là Trưởng hoặc Phó trưởng phòng đào tạo của trường đại học thuộc đơn vị khác;
- 2 thư ký: 1 là chuyên viên phòng đào tạo của trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và 1 là chuyên viên phòng đào tạo của trường đại học thuộc đơn vị khác;
- Các giám thị là cán bộ, giáo viên ở trường THPT, giáo viên ở khối lớp THPT chuyên của trường đại học thuộc đơn vị dự thi khác. Mỗi phòng thi có 3 giám thị: giám thị số1 và giám thị số 2 coi bên trong phòng thi, giám thị số 3 coi bên ngoài phòng thi."
 

Đồng bộ tài khoản