Quyết định 06/2000/QĐ-BGD&ĐT Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
57
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 06/2000/QĐ-BGD&ĐT Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học

Mô tả BST Quyết định 06/2000/QĐ-BGD&ĐT Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học

Thư viện elib đã tổng hợp các quyết định, thông tư về giáo dục thành bộ sưu tập trên website elib.vn. Tiện lợi và dễ tìm kiếm là điều mà chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý bạn đọc. Tham khảo các thông tư trong bộ sưu tập Quyết định 06/2000/QĐ-BGD&ĐT Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học để nắm vững các qui định áp dụng theo ngành. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 06/2000/QĐ-BGD&ĐT Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tư, nghị định trên elib.vn. Chúng tôi luôn cập nhật mới các hướng dẫn về thông tư, quyết định của Bộ GDĐT như Quyết định 06/2000/QĐ-BGD&ĐT Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học. Mời quý bạn đọc tham khảo để thực hiện đúng theo các qui chế đã được ban hành.

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông".
Điều 2: Bản Qui chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Qui chế này thay cho "Qui chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học" ban hành kèm theo Quyết định số 17/1998/QĐ-BGD&ĐT, ngày 10/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3: Các ông, bà Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc các Sở Giáo dục-Đào tạo, Cục trưởng Cục Nhà trường- Bộ Tổng Tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Đồng bộ tài khoản