Quyết định 06/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
329
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 06/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non

Mô tả BST Quyết định 06/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non

Mời các bạn tham khảo BST Quyết định 06/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non dưới đây. Các văn bản này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 06/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu Quyết định 06/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4054/TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2005;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản