Quyết định 07/2001/QĐ-BGD&ĐT Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
28
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 07/2001/QĐ-BGD&ĐT Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS

Mô tả BST Quyết định 07/2001/QĐ-BGD&ĐT Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS

Để các bạn có thể cập nhật các quy định một cách nhanh chóng và kịp thời, thư viện elib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 07/2001/QĐ-BGD&ĐT Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS. Các tài liệu trong BST hướng dẫn các bạn thực hiện theo đúng nghị định, nghị quyết do Chính phủ, Nhà nước ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 07/2001/QĐ-BGD&ĐT Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 07/2001/QĐ-BGD&ĐT Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS. Mời quý thầy cô tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 26/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị quyết số 41/2000/QH10 ngày 9/12/2000 của Quốc hội khoá X kì họp thứ 8;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này" Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở".
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày kí.
Điều 3: Các ông (bà) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên và các Vụ hữu quan, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nguyễn Văn Hiển
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản