Quyết định 08/2000/QĐ-BGD&ĐT quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
53
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 08/2000/QĐ-BGD&ĐT quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mô tả BST Quyết định 08/2000/QĐ-BGD&ĐT quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên

Đến với bộ sưu tập Quyết định 08/2000/QĐ-BGD&ĐT quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên, quý bạn đọc sẽ nắm vững các thông tin chi tiết về các qui định được Bộ GDĐT ban hành áp dụng cho ngành trong từng trường hợp cụ thể. ELib.vn luôn bổ sung và cập nhật đầy đủ các quyết định mới nhất tại đây giúp các bạn thực hiện đúng qui chế của ngành đề ra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 08/2000/QĐ-BGD&ĐT quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học môn tự chọn. Đồng thời, các bạn còn có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác trên Thư viện Elib. Hoặc đăng nhập để tải về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần thiết.

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 08/2000/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 30 THÁNG 03 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/03/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02/12/1998;
Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Đại học, Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Đại học, Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan, Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng các trường đại học, Giám đốc các học viện và Hiệu trưởng các trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nguyễn Minh Hiển
Nguyễn Minh Hiển
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản