Quyết định 08/2001/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường THCS và THPT

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 08/2001/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường THCS và THPT

Mô tả BST Quyết định 08/2001/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường THCS và THPT

Mời các bạn cùng tham khảo BST Quyết định 08/2001/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường THCS và THPT. BST này, sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành mới nhất hiện nay. Ngoài ra, các bạn còn có thể xem thêm nhiều văn bản biểu mẫu khác tại website eLib.vn, hoặc download về tham khảo, miễn phí hoàn toàn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 08/2001/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường THCS và THPT

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Quyết định 08/2001/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường THCS và THPT dưới đây:

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 08/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Ban hành theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 02 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Muốn được dự tuyển học sinh phải có đủ các điều kiện sau:
a) Vào lớp 6:
- Có bằng tốt nghiệp Tiểu học.
- Tuổi từ 11 đến 14.
b) Vào lớp 10:
- Có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
- Tuổi từ 15 đến 19.
c) Học sinh gái, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh là người Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học, học sinh là người Kinh cư trú và học tập ở miền núi, vùng sâu, biên giới, hải đảo được tăng thêm một tuổi so với tuổi quy định.
2. Tất cả những trường hợp thiếu về tuổi được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Điều lệ Trường trung học.
3. Muốn đăng ký dự tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên phải có thêm các điều kiện dưới đây:
- Môn chuyên đăng ký dự thi phải có điểm trung bình từ 7,0 trở lên đối với các môn khoa học xã hội, từ 8,0 trở lên đối với các môn khoa học tự nhiên ở năm học lớp 9.
- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.
Bộ giao cho Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Đại học có trường chuyên trực thuộc được quy định điều kiện cao hơn quy định của Bộ khi cần thiết nhưng phải báo cáo, được Bộ đồng ý và phải thông báo rõ trong thể lệ tuyển sinh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nguyễn Văn Hiển
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản