Quyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy THCN

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy THCN

Mô tả BST Quyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy THCN

Để các bạn có thể cập nhật các quy định một cách nhanh chóng và kịp thời, thư viện elib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy THCN. Các tài liệu trong BST hướng dẫn các bạn thực hiện theo đúng nghị định, nghị quyết do Chính phủ, Nhà nước ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy THCN

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy THCN. Mời quý thầy cô tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 11/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/01/2002 của Chính phủ về quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, các cơ quan ngang Bộ,
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Theo đề nghị của Vụ trường Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 05/1999/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/1999 và Quyết định số 20/2000/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường, Hiệu trưởng các trường trung học chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Văn Vọng
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản