Quyết định 1214/QĐ-BGDĐT thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 1214/QĐ-BGDĐT thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Mô tả BST Quyết định 1214/QĐ-BGDĐT thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông

BST Quyết định 1214/QĐ-BGDĐT thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các thông tin mới nhất, các quy định của Nhà nước, các hướng dẫn của cơ quan ban ngành. Hi vọng, BST này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác trên website eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 1214/QĐ-BGDĐT thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 1214/QĐ-BGDĐT thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các bạn cùng tham khảo nhé!

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRUNG ƯƠNG NĂM 2014
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các Thông tư sửa đổi, bổ sung;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông Trung ương năm 2014 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo thi).
Ban Chỉ đạo thi có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 theo đúng Quy chế thi hiện hành.
Lề lối làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quy định và phân công.
Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Ban Chỉ đạo thi tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 2. Thành phần Ban Chỉ đạo thi gồm có:
1) Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trưởng ban;
2) Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và KĐCLGD: Phó trưởng ban thường trực;
3) Ông Nguyễn Công Hinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên: Phó trưởng ban;
4) Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ: Phó trưởng ban;
5) Ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin: Phó trưởng ban;
6) Ông Trần Văn Kiên, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và KĐCLGD: Phó trưởng ban;
7) Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học: Uỷ viên;
8) Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và KĐCLGD: Uỷ viên;
9) Ông Ngô Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và KĐCLGD: Uỷ viên;
10) Ông Phạm Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và KĐCLGD: Uỷ viên;
11) Ông Trần Kim Tự, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Uỷ viên;
12) Ông Nguyễn Văn Áng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính: Uỷ viên;
13) Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Chánh Văn phòng Bộ: Uỷ viên;
14) Ông Hà Hữu Phúc, Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GDĐT tại thành phố Hồ Chí Minh: Ủy viên;
15) Ông Nguyễn Duy Kha, Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và KĐCLGD: Ủy viên;
16) Ông Nguyễn Xuân An Việt, Trưởng phòng Báo chí - Tuyên truyền, Văn phòng Bộ: Ủy viên;
17) Bà Vũ Thị Quỳnh Lan, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục Khảo thí và KĐCLGD: Ủy viên;
18) Bà Lê Thị Kim Nhung, Chánh Văn phòng Cục Khảo thí và KĐCLGD: Ủy viên;
19) Ông Nguyễn Kim Khôi, Trưởng phòng 5, Cục A83, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an: Ủy viên;
20) Ông Vũ Minh Chính, Phó Trưởng phòng PA83, Công an Hà Nội: Ủy viên.
Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo:
1) Ông Hà Xuân Thành, Phó Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và KĐCLGD: Tổ trưởng;
2) Ông Phương Phú Công, Phó Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và KĐCLGD: Phó tổ trưởng;
3) Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục Khảo thí và KĐCLGD: Phó tổ trưởng;
4) Bà Bùi Thị Oanh, Phó trưởng phòng Thanh tra MN-PT-TX, Thanh tra Bộ: Phó tổ trưởng;
5) Ông Lê Trần Tuấn, Chuyên viên Vụ Giáo dục Trung học;
6) Bà Trương Thị Hoa Bích Dung, Chuyên viên chính Phòng tổng Hợp, Văn phòng Bộ;
7) Bà Phùng Thị Vân Anh, Chuyên viên Vụ Giáo dục thường xuyên;
8) Ông Vũ Tiến Lợi, Chuyên viên chính phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và KĐCLGD;
9) Bà Bùi Thu Hà, Chuyên viên chính phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và KĐCLGD;
10) Ông Đặng Hồng Quang, Chuyên viên chính phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và KĐCLGD;
11) Ông Phạm Văn Lương, Chuyên viên phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và KĐCLGD;
12) Ông Nguyễn Khắc Minh, Chuyên viên phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và KĐCLGD;
13) Bà Vương Thị Minh Châu, Chuyên viên phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và KĐCLGD;
14) Bà Phạm Thị Thúy, Văn phòng Cục Khảo thí và KĐCLGD.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên trong Danh sách tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản