Quyết định 13/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế Tuyển sinh trung học chuyên nghiệp

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 13/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế Tuyển sinh trung học chuyên nghiệp

Mô tả BST Quyết định 13/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế Tuyển sinh trung học chuyên nghiệp

Đến với các BST Quyết định 13/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế Tuyển sinh trung học chuyên nghiệp dưới đây của thư viện elib, các bạn sẽ cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Các tài liệu này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp mong rằng sẽ hữu ích cho bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 13/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế Tuyển sinh trung học chuyên nghiệp

Mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích trong BST Quyết định 13/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế Tuyển sinh trung học chuyên nghiệp dưới đây của chúng tôi.

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ,
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị đinh số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục,
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tuyển sinh trung học chuyên nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Quyết định này thay thế cho Quyết định số 11/2003/QĐBGD&ĐT ngày 18/3/2003 và Quyết định số 06/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung học chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Đồng bộ tài khoản